Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Títol d'Expert Universitari en Psicoteràpia Cognitiva-Conductual-Emocional en l'Adult

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

La pràctica clínica actual en el camp de la psicologia de la salut, demana una formació especialitzada en la prevenció de trastorns mentals, l'avaluació i intervenció psicològica en situacions de patiment i malestar psíquic.Els coneixements específics en psicologia clínica i de la salut, garanteixen al futur professional l'adquisició de competències de qualitat, tant teòriques com pràctiques en l'exercici de la seva professió.Des d'aquest punt de vista, l'objectiu d'aquesta titulació és formar als futurs experts en la detecció, avaluació, prevenció de malalties i tractament psicoterapèutic de persones que manifesten conductes desadaptatives i que condicionen la seva qualitat de vida. La formació està orientada a l'adquisició i aprofundiment en les competències d'abordatge psicològic, des del model cognitiu-conductual-emocional contemporani des d'una perspectiva integradora i una visió holística de la persona i del seu malestar psíquic.
Veure més

Temari del curs

Mòdul 1. Tractament psicològic dels trastorns psicòtics i d'ansietat (5 ECTS)

 1. Avaluació i tractament dels trastorns d'ansietat: agorafòbia, trastorns obsessius i trastorns d'ansietat generalitzada.(2,5 ECTS)
  1. Tractament de l'agorafòbia: psicoeducació, d'exposició interoceptiva i a situacions, tècniques de relaxació, tècniques d'innervació vagal, etc.
  2. Tractament del trastorn obsessiu-compulsiu: prevenció de rituals, concreció de la jerarquia d'exposició,etc.
  3. Realitzacions de sessions de tractament: psicoeducació, assertivitat, tractament d'alguns trets de personalitat.
  4. Explicació teòrica de tècniques i realització vivencial en petit grup: reversió de rol, línia del temps, cadira buida. Sessió grupal per experimentar la consciència plena
 2. Avaluació i tractament dels trastorns psicòtics: fases incipients símptomes persistents (2,5 ECTS).
  1. Avaluació de la psicosi. Psicopatologia. Qüestionaris per avaluar la intensitat de símptomes
  2. Pràctica d'avaluació d'un cas clínic i administració d'escales. 
  3. Fases inicials i cròniques de l'esquizofrènia
  4. Habilitats de comunicació amb el pacient psicòtic
  5. Tècniques cognitiu conductuals adaptades a la psicosi 
  6. Psicoeducació i conscienciació de la malaltia
  7. Tractament de idees delirants
  8. Tractament d'habilitats socials 
  9. Avaluació Neuropsicològica i Estimulació cognitiva en l'esquizofrènia

Mòdul 2. Tractament integrat del trastorns mentals greus (farmacològic i psicoterapèutic) (5 ECTS)

 1. Avaluació i tractament dels trastorns afectius i de personalitat (2,5 ECTS)
  1. La depressió. Epidemiologia i formes clíniques. Diagnòstic i principis del tractament.
  2. Avaluació de la depressió. Psicopatologia. Avaluació funcional: somàtica, psíquica (pensament i emocions) i conductual. Qüestionaris per avaluar la intensitat de símptomes: Inventari autovalorat de Beck, Escala de depressió de Hamiltong.
  3. Pràctica d'avaluació d'un cas clínic (vídeo) i administració d'escales. 
  4. Teràpia cognitiva de Beck per la depressió. Fonaments teòrics. Pensaments automàtics, distorsions i esquemes. La relació terapèutica. 
  5. Avaluació i formulació del cas. Estructuració de l'agenda .Objectius. Tècniques. Identificació de pensaments automàtics. Registre de canvis. El qüestionament socràtic i la generació d'alternatives. Afrontament i reatribució. 
  6. El Trastorn Bipolar. Descripció clínica. Diagnòstic i principis del tractament. Avaluació clínica: Escala de Young. 
  7. Tractament Psicoeducatiu. Objectius. Context i duració de les sessions. Continguts. Treball individual i grupal. Pràctica clínica d'avaluació.
  8. Trastorns de Personalitat. Descripció clínica. Diagnòstic i principis del tractament. 
  9. Abordatge psicoterapèutic del Trastorn Límit de la Personalitat.
  10. Abordatge Psicoterapèutic d'altres trastorns: Depenent, Evitatiu, Histriònic. 
 2. Psicofarmacologia i altres teràpies biològiques. (2,5 ECTS)
  1. Història dels psicofàrmacs
  2. Model de vulnerabilitat-estrès
  3. Breus principis de la farmacologia
  4. Trastorns afectius i ús de les teràpies biològiques
  5. Trastorns d'ansietat i ús de les teràpies biològiques
  6. Trastorns per alteració de la son i ús de les teràpies biològiques. 
  7. Trastorns psicòtics i ús de les teràpies biològiques
  8. Altres trastorns i ús de les teràpies biològiques

Mòdul 3. Tractament de l'addicció a conductes i substàncies (5 ECTS)

 1. Addicció a substàncies: depressors i estimulants. Conductes additives no tòxiques. (5 ECTS)
  1. Principis generals i xarxa assistencial 
  2. Modalitats de tractament: desintoxicació, urgències i comunitats terapèutiques 
  3. Tractament de l'addicció al tabac 
  4. Tractament de l'addicció al alcohol 
  5. Tractament de l'addicció a opiacis, cànnabis i drogues de síntesi 
  6. Tractament de l'addicció a cocaïna 
  7. Avanços en el tractament psicològic: prevenció de recaigudes i teràpia sistèmica 
  8. Tractament del joc patològic 
  9. Dependència emocional i altres socioaddiccions (compres,treball, imatge corporal) 
  10. Addiccions tecnològiques: internet, mòbil, vídeo jocs i jocs de rol en línea
Veure més

Destinataris

Llicenciats i graduats en Psicologia o estudiants d'últim curs motivats i amb aptituds per a l'avaluació i la intervenció en els trastorns mentals.

Durada

1 any

Objetius

Tenir coneixements avançats sobre l'avaluació i els tractaments des del model cognitiu-conductual-emocional en persones que pateixen trastorns mentals.
Conèixer els diferents programes d'intervenció en persones que pateixen trastorns psicòtics i l'adequació dels programes a la fase de la malaltia.
Conèixer les estratègies d'avaluació i els programes de tractament per persones que presenten trastorns afectius, d'ansietat, de conductes addictives així com trastorns de la personalitat.
Conèixer els principals mecanismes de funcionament i l'ús de psicofàrmacs i altres teràpies biològiques als diferents trastorns segons la classificació diagnòstica DSM-IV-TR.
Saber aplicar estratègies d'avaluació i tractament per persones que presenten trastorns d'ansietat, agorafòbia i trastorn obsessiu-compulsiu.
Saber aplicar estratègies d'avaluació i tractament per persones que presenten un trastorn psicòtic.
Saber aplicar estratègies d'avaluació i tractament per perso

Preu

1.700 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Títol d'Expert Universitari en Psicoteràpia Cognitiva-Conductual-Emocional en l'Adult

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Títol d'Expert Universitari en Psicoteràpia Cognitiva-Conductual-Emocional en l'Adult