Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

o Títol d'Expert Universitari en Tutoria Escolar, Escola de Tutors

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

La tasca dels mestres i professors s'ha fet més complicada. La multitud de requeriments que es fan a l'escola, la concepció mateixa del coneixement i els canvis que s'han produït en les maneres d'accedir, en les funcions de la família, en la manera de relacionar-se i comunicar-se -es dels nens i de els adolescents, etc., fan necessària una preparació específica de mestres i professors per a exercir les funcions de la tutoria.Per aquest motiu, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, han organitzat conjuntament una activitat formativa que rep el nom d'Escola de Tutors.

Veure més

Temari del curs

1.       Concepte de tutoria, sentit i finalitat de l'acció tutorial a l'escola en el marc de l'orientació escolar.
a.       El sentit de la tutoria des del caràcter propi.
b.      Enfocaments i concepció de la tutoria.
2.       El context social de l'acció tutorial.
3.       Característiques individuals i grupals del nen i de l'adolescent.
a.       El nen i l'adolescent.
b.      El grup.
c.       L'atenció a la diversitat.
4.       Les funcions del tutor i àmbits d'acció.
a.       En relació amb l'alumne
 i.      Àmbit de la formació integral
ii.      Àmbit de l'atenció personalitzada
iii.      Àmbit de l'orientació vocacional, acadèmica i professional
b.      En relació amb el grup.
c.       En relació amb les famílies.
d.      En relació amb l'equip docent i altres especialistes externs.
e.      La gestió personal del tutor: estratègies i recursos.
5.       El pla d'acció tutorial.
a.       Definició i contingut del PAT.
b.      Programes i recursos d'acció tutorial.
6.       Pràcticum.
a.       Elaboració o avaluació d'elements del PAT.
 
Els continguts del curs es distribueixen en un total de 24 mòduls, dels quals 12 són presencials i comuns a tots els alumnes.
A més, hi ha 12 mòduls més que són no presencials i optatius pels alumnes, distribuïts en sis blocs de dos mòduls cada un (A, B, C, D, E i F) en els quals l'alumne n'ha d'escollir-ne un cada vegada. És permès que l'alumne deixi de fer un dels mòduls optatius.
Veure més

Destinataris

L'Escola de Tutors va dirigit a mestres i professors d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional que no han estat tutors o tenen poca experiència i volen desenvolupar les seves competències per a exercir les funcions pròpies de la tutoria. També és adequada per a docents amb més experiència però que volen actualitzar les seves competències com a tutors.
Veure més

Metodologia

L'Escola de Tutors està organitzada amb mòduls presencials i no presencials. Aquests són optatius, podent escollir sempre entre dues alternatives a treballar de manera que permeten fer un itinerari personal que es pot adaptar a diferents circumstàncies, com per exemple, tutors d'alumnes petits i grans.

Objetius

1. Reflexionar sobre el fet d?educar en totes les dimensions de la persona.


2. Descriure les funcions pròpies del tutor i els seus àmbits d?acció.


3. Promoure un tutor integrat en un equip de treball compromès amb la línia educativa de l?escola.


4. Dotar els tutors de coneixements, tècniques i recursos professionals i personals per desenvolupar la tutoria.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

o Títol d'Expert Universitari en Tutoria Escolar, Escola de Tutors

o Títol d'Expert Universitari en Tutoria Escolar, Escola de Tutors