Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Títol d'Expert Univesitari en Estratègies de Gestió de Centres de Wellness, Fitness i Esportius

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (URL)

Descripció

Les persones necessiten trobar-se bé i, en la recerca d'aquesta qualitat de vida i benestar, els centres esportius evolucionen oferint nous plantejaments i possibilitats de pràctica als seus clients. La importància que ha adquirit el wellness, el fitness i la pràctica d'exercici físic i esport requereix un coneixement dels últims avenços científics i de direcció d'aquest tipus de centres.


Temari del curs

Mòdul 1. Direcció d'operacions (5 ECTS)
Mòdul 2. Direcció de recursos econòmics i financers (5 ECTS)
Mòdul 3. Direcció de persones (5 ECTS)
Mòdul 4. Direcció de màrqueting i organització d'esdeveniments (5 ECTS)

Destinataris

Els aspirants han d'estar en possessió del títol de llicenciat en Educació Física, llicenciat o graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, i diplomats o graduats en Fisioteràpia, Nutrició i Dietètica. Es valoraran formacions i experiències afins al contingut del curs.

Durada

1 any

Objetius

Especialitzar-se en la direcció de persones en els centres esportius, de fitness o de wellness.
Dominar les principals tasques de direcció d'operacions d'un centre esportiu, de fitness o de wellness.
Aplicar els coneixements i les estratègies de màrqueting al funcionament d'un centre esportiu, de fitness o de wellness.
Aplicar les diferents fases en l'organització d'un esdeveniment socioesportiu en el context d'un centre esportiu, de fitness o de wellness.
Analitzar decisions econòmiques i financeres a partir de l'estudi de casos.

Preu

2.000 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Títol d'Expert Univesitari en Estratègies de Gestió de Centres de Wellness, Fitness i Esportius

Títol d'Expert Univesitari en Estratègies de Gestió de Centres de Wellness, Fitness i Esportius