FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Integració Social

FP Jesuïtes, amb la Col·laboració de la UOC

Cicle formatiu de grau superior
On-line
Oficial / Homologat
2000 Hores

Descripció

El cicle formatiu de grau superior en Integració Social et permet créixer professionalment en l'àmbit social. Aquest títol et capacita per programar, analitzar, implementar i avaluar les intervencions en integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d'oportunitats i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

Aquests professionals han de ser capaços d'aportar solucions a nous reptes com l'augment de l'esperança de vida amb el consegüent envelliment de la població, la inserció laboral de les víctimes de violència de gènere, de persones amb discapacitat, de persones en risc d'exclusió social, la integració social i laboral d'immigrants... La integració social és un camp que demana professionals qualificats i titulats i incorpora activitats en nous sectors com la mediació comunitària o intercultural.

Les persones que obtenen aquest títol podran exercir la seva activitat laboral en el sector dels serveis a les persones, treballant des del respecte i garantint la creació d'entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional. Els seus àmbits d'actuació poden ser l'assistencial, educatiu i de suport a la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat, atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d'igualtat d'oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les seves famílies.
Veure més

Temari del curs

 • Programar activitats d'integració social aplicant recursos i estratègies metodològiques que possibilitin a les persones que es troben en un sistema marginal participar del nivell mínim de benestar segons la normativa vigent, facilitant la seva autonomia personal i ajudant en la seva inserció ocupacional.
 • Contribuir al desenvolupament i enfortiment de les capacitats relacionades amb la cura de les persones grans en situació de discriminació i segregació socioeconòmica, ampliant les oportunitats per a un envelliment amb autonomia, independència i dignitat.
 • Dissenyar i implementar actuacions per prevenir la violència de gènere, avaluant el seu impacte social i laboral, amb una visió global que contempli tant la víctima com la seva família.
 • Desenvolupar plans d'acció específics que promoguin la participació i integració dels immigrants en la societat, proposant, informant i canalitzant actuacions específiques.
 • Dissenyar activitats d'atenció a les necessitats físiques i psicosocials, adaptades a les particularitats de les persones implicades i del seu context, controlant i avaluant el seu desenvolupament.
 • Organitzar les activitats de suport a la gestió domèstica, controlant i avaluant el desenvolupament de les unitats de convivència.
 • Organitzar i implementar programes d'inserció laboral i ocupacional, avaluant el seu desenvolupament i ajust a l'itinerari prefixat.
 • Entrenar i gestionar habilitats d'empatia i comunicació utilitzant sistemes alternatius i motivant les persones implicades a aplicar-les.
 • Realitzar tasques de mediació entre persones i grups aplicant tècniques participatives i de gestió de conflictes de forma eficient.
 • Organitzar i implementar activitats de suport psicosocial exercint una actitud respectuosa amb la intimitat de les persones i avaluant el seu desenvolupament.
L'anglès és l'idioma més demandat i avui dia és un requisit per a gairebé qualsevol lloc de treball. És per això que el treballem en 2 seminaris de 60 hores cada un, i també de forma transversal en tots els projectes. Aprendràs anglès tècnic aplicat a situacions professionals reals. Pots aconseguir fins a un nivell B1.2.
Si ja tens un nivell First Certificate, t'ho convalidem.
Veure més

Requisits

Per poder accedir al cicle formatiu de grau superior en Integració Social d'FP Jesuïtes UOC, hauràs de complir algun dels següents requisits:

 • Tenir el títol de batxillerat (LOGSE).
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Estar en possessió del títol del curs d'orientació universitària (COU).
 • Haver aprovat la prova d'accés a grau superior específica (es requereix tenir almenys 19 anys en el mateix any que es realitza la prova o 18 anys en cas de posseir el títol de tècnic).
 • Tenir algun altre títol de tècnic o tècnica superior o especialista, o alguna titulació universitària equivalent a efectes acadèmics.
 • Haver aprovat la prova d'accés a la universitat (PAU) per a majors de 25 anys.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.

Veure més

Metodologia

Formació per projectes online.
Els estudiants treballaran activament per si mateixos mitjançant processos de descobriment, en els quals la funció del professor és bàsicament d'acompanyant, dinamitzador i mentor (guia), allunyant-se de la visió clàssica del procés d'ensenyament.
S'aposta, doncs, per un tipus d'aprenentatge conjunt amb metodologies que impliquin la resolució de problemes, la participació en el desenvolupament de projectes, la creació conjunta de productes, la discussió i la indagació. La plataforma i les eines tecnològiques que aporta la UOC ho faran possible.

Titulació obtinguda

Cicle formatiu de grau superior en Integració Social.

Perspectives laborals

Sector de la intervenció social (serveis socials).
Administracions públiques.
Entitats privades, tant amb ànim de lucre o sense (ONG, associacions, fundacions).
Centres de Serveis Socials.
Residències destinades a l'atenció de col·lectius diversos (3a edat, minusvàlids físics i psíquics, malalts mentals).
Centres d'acollida (dones, menors, marginats, sense llar)

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Integració Social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Integració Social