LCI Barcelona, Escola Superior de Disseny
Grau
Presencial
Oficial / Homologat
4 Anys
8.405 €

Descripció

T'agradaria aprendre noves tècniques com impressió 3D o producte digital? ¿Concebre dissenys funcionals, estètics, ètics i sostenibles?Estudia el Títol Superior en Disseny de Producte, equivalent al Grau Universitari i reconegut internacionalment.

  • Rep una formació acadèmica estructurada en 4 anys amb opció a Menció d'Especialitat.

  • Endinsa't en la cultura de la innovació del producte. Èmfasi en el disseny de producte digital. Coneix les més noves tècniques i mètodes de producció, com la impressió 3D.

  • Aprenentatge pràctic adaptat a les necessitats del mercat. Metodologia projectual.

  • Gaudeix d'aules totalment equipades amb el programari més actualitzat.

  • Grups reduïts i atenció personalitzada per part de professors amb experiència professional en el sector del disseny de producte que t'ajudaran a desenvolupar tot el teu potencial ia aconseguir els teus objectius.


El Títol Superior de Disseny (especialitat Producte), títol oficial en l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb el mateix rang que el Grau Universitari, permet a estudiants i titulats una mobilitat i un reconeixement acadèmic i professional vàlids en tot l'àmbit europeu. Aquest títol permet l'accés a programes Màster, tant dels ensenyaments artístics superiors com dels ensenyaments universitaris oficials, i als estudis de doctorat.Aquests estudis tenen una durada de 4 anys (240 crèdits ECTS). El pla d'estudis engloba assignatures de formació bàsica, obligatòries de l'especialitat, optatives, pràctiques externes i treball final d'estudis.LCI Barcelona forma part de la xarxa LCI Education, la qual cosa ofereix als seus estudiants la possibilitat de realitzar una part dels seus estudis en un altre campus de LCI Education gràcies al programa d'Estudis a l'Estranger.Així mateix, els estudiants podran sol·licitar el PROGRAMA ERASMUS +, d'Intercanvis amb Universitats i Escoles Europees. D'altra banda, també podran demanar al llarg de tota la seva formació Beques i ajudes a l'estudi de caràcter general i de mobilitat al Ministeri d'Educació a través del Departament d'Ensenyament, a més d'altres ajudes econòmiques com les Beques a l'excel·lència acadèmica . 
Veure més

Temari del curs

Estructura:

Formació bàsica:

Assignatures introductòries que permetran a l'alumne adquirir els coneixements fonamentals per a cursar les assignatures d'especialitat a mesura que avanci el curs.

Obligatòries de l'especialitat:
Nucli formatiu de la carrera. En aquest grup d'assignatures trobarem material més específic, on es demanarà a l'alumne aprofundir en conceptes i dominar tècniques de disseny.

Optatives:
Sempre dividit en tres itineraris per triar, aquest conjunt d'assignatures formen el cos d'especialització en els estudis.
A l'alumne se li demanarà un plus en iniciativa personal per a l'experimentació i capacitat d'innovar.

El treball de fi d'estudis:
El treball de fi d'estudis és un treball autònom i individual que cada estudiant ha de fer sota la supervisió d'un tutor / ai s'ha de presentar davant un tribunal. Es tracta d'un treball on l'estudiant pot demostrar els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades
al títol. El treball consta de 4 parts:
la memòria justificativa, la presentació audiovisual, el book del projecte i el pla de comunicació.
Veure més

Requisits

Les vies d'accés són les següents: ? Tenir el títol de batxillerat o equivalent ? Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys ? Els majors de 19 anys que no tinguin la titulació requerida, podran accedir després de superar una prova en la qual hauran d'acreditar que posseeixen la maduresa suficient en relació als objectius del batxillerat. En cada un d'aquests tres casos, l'estudiant haurà de superar la Prova d'Específica d'Accés a la qual es valoraran els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per cursar aquests estudis. Tindran accés directe a aquests estudis qui estigui en possessió d'algun dels següents títols: ? Títol superior d'Arts Plàstiques o Grau equivalent o Graduat / a en Arts Plàstiques, ? Títol de Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

Idiomes en què s'imparteix

Català, castellà i anglès.

Durada

4 anys (240 crèdits ECTS).

Objectius

Els Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny en l'especialitat de Disseny de Producte tenen com a objectiu general proporcionar als dissenyadors una formació qualificada que els submergeixi de ple en la cultura de la innovació del producte, amb especial èmfasi en el disseny de producte digital. Així mateix s'atorgarà gran importància al desenvolupament de mètodes eficaços per a l'anàlisi de l'impacte mediambiental dels productes.

El perfil del dissenyador de producte correspon al d'un professional que mitjançant tècniques, mètodes d'investigació i processos de disseny és capaç de generar nous conceptes i d'innovar en disseny de producte, sent conscient de la influència social positiva del disseny, de la seva incidència en la millora de la qualitat de vida i del medi ambient i de la seva capacitat per generar identitat, innovació i qualitat en la producció.

Titulació obtinguda

Títol Superior en Disseny de Producte equivalent a tots els efectes al Grau Universitari. Títol Oficial (Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya 240 ECTS).

Perspectives laborals

Perfil professional

El dissenyador de producte és un professional capaç de projectar, analitzar, investigar i determinar les propietats i qualitats físiques, així com els valors simbòlics i comunicatius que han de caracteritzar les seves produccions, definint la forma, la configuració, la qualitat, el funcionament, el valor i la significació estètica, social i mediambiental de les mateixes. Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

Els àmbits principals on desenvolupa la seva activitat són:

Disseny d'envasos i embalatges
Disseny de calçat
Disseny de joguines
Disseny d'electrodomèstics
Disseny de mobiliari per a l'habitatge o d'oficina
Disseny d'elements urbans
Disseny d'il·luminació i lluminàries
Disseny en l'àmbit de l'automoció
Disseny d'eines i accessoris
Disseny de sanitaris i aixetes
Disseny per a l'artesania
Disseny per a condicions especials
Disseny, investigació i desenvolupament de nous

Promocions

Possibilitat de sol·licitar beques i ajudes.

Preu

8.405 €
A consultar.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Grau en Disseny de Producte

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Grau en Disseny de Producte