ESDAP ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES

TITULACIÓ SUPERIOR DE DISSENY D'INTERIORS

ESDAP ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES

Curs
Presencial
8 Cuatrimestres
 • 8
  -
  • Badalona (Barcelona)
  • Barcelona
  • Barcelona
  • Barcelona
  • L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  • Olot (Girona)
  • Tàrrega (Lleida)
  • Vic (Barcelona)
1.023 €

Descripció

estudis oficials

Competències per a les que et prepara el curs

En acabar els seus estudis, els titulats hauran adquirit competències generals, transversals i específiques rellevants per a l'especialitat de disseny d'interiors

Requisits

Per accedir a aquests estudis el sol•licitant haurà d'estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent o haver superat una prova d'accés a la Universitat per a més de 25 anys. No és necessari presentar o superar les proves de l'aptitud per l'accés a la Universitat (PAAU). Les persones de 19 anys que no compleixin els requisits abans esmentats poden superar una prova. En tots aquests casos s’ha de realitzar, a més a més, una prova d'accés específica per tal d'avaluar els coneixements, habilitats i actituds necessaris per a cursar els estudis superiors de disseny . Tenen accés directe les persones que estiguin en possessió d'alguns dels títol tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o d’un títol declarat equivalent (màxims dues places per grup).

Prova d'accés

La prova específica d'accés a l'educació superior del disseny consisteix en dues parts. Models de proves a la web www.gencat.cat/ensenyament/esdap

Idiomes en què s'imparteix

català

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua i diferenciada per a cadascuna de les assignatures del currículum.

Horari/Torn

Mañanas o tardes, según la sede

Places

135

Durada

4 anys

Lloc on s'imparteix el curs

ESDAP/Llotja
ESDAP/Deià
ESDAP/Olot
ESDAP/Tàrrega

Promocions

JORNADES DE PORTES OBERTES en totes les seus

Preu

1.023 €
Preu públic oficial.
El primer any la matrícula es de curs complet 1023¤ cada crèdit 17.05¤

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

TITULACIÓ SUPERIOR DE DISSENY D'INTERIORS

TITULACIÓ SUPERIOR DE DISSENY D'INTERIORS