ESDAP ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES

TITULACIÓ SUPERIOR DE DISSSENY DE MODA

ESDAP ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES

Curs
Presencial
8 Cuatrimestres
 • 8
  -
  • Badalona (Barcelona)
  • Barcelona
  • Barcelona
  • Barcelona
  • L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  • Olot (Girona)
  • Tàrrega (Lleida)
  • Vic (Barcelona)
1.023 €

Descripció

estudis oficials

Competències per a les que et prepara el curs

En acabar els seus estudis, els titulats hauran adquirit competències generals, transversals i específiques rellevants per a l'especialitat de disseny de moda.

Requisits

Per accedir a aquests estudis el sol•licitant haurà d'estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent o haver superat una prova d'accés a la Universitat per a més de 25 anys. No és necessari presentar o superar les proves de l'aptitud per l'accés a la Universitat (PAAU). Les persones de 19 anys que no compleixin els requisits abans esmentats poden superar una prova. En tots aquests casos s’ha de realitzar, a més a més, una prova d'accés específica per tal d'avaluar els coneixements, habilitats i actituds necessaris per a cursar els estudis superiors de disseny . Tenen accés directe les persones que estiguin en possessió d'alguns dels títol tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o d’un títol declarat equivalent (màxims dues places per grup).

Prova d'accés

La prova específic d'accés a l'educació superior del disseny consisteix en dues parts. Veure exemples a www.gencat.cat/ensenyament/esdap

Metodologia

Evaluación continua y diferenciada para cada una de las asignaturas del currículum

Idiomes en què s'imparteix

catalá

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua i diferenciada per a cadascuna una de les assignatures del currículum

Horari/Torn

ESDAP/Llotja - Matins

Places

30

Durada

4 anys

Lloc on s'imparteix el curs

ESDAP/Llotja

Promocions

Jornades de portes obertes

Preu

1.023 €
Preu públic oficial.
El primer any la matrícula es de curs completo 1023 cada crèdit:17.05 ¤

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

TITULACIÓ SUPERIOR DE DISSSENY DE MODA

TITULACIÓ SUPERIOR DE DISSSENY DE MODA