Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicle formatiu de grau mitjà
Distància
1400 hores
Consulteu el preu

Descripció

Forma't en un sector en constant expansió i amb una alta demanda de professionals.
El cicle de FP de Grau Mig en Sistemes Microinformàtics i Xarxes et proporciona els coneixements i tècniques necessàries per a instal·lar i mantenir qualsevol equip microinformàtic i xarxa d'àrea local, així com per detectar i reparar les avaries que puguin produir-se.
Un cop hagis finalitzat el teu curs podràs acreditar les teves habilitats en el maneig de les eines professionals aptes per a l'àmbit dels sistemes microinformàtics i xarxes.
Per això, podràs examinar-te de forma oficial i obtenir:
Certificat oficial de Microsoft Office Specialist. Podràs examinar-te presencialment de forma oficial amb CEAC ja que és partner acadèmic de Microsoft.

Temari

Mòdul 1. Muntatge i manteniment d'equips
• Mesura de paràmetres elèctrics
• Normes de prevenció de riscos laborals i protecció ambiental
• Identificació dels blocs funcionals d'un sistema microinformàtic i funcionalitat dels components de la placa base
• Anàlisi de mercat de components d'equips microinformàtics i encadellat d'equips
• Aplicacions de noves tendències en equips informàtics
• Manteniment d'equips microinformàtics i perifèrics
• Instal·lació de programari
Mòdul 2. Sistemes operatius monolloc
• Caracterització dels sistemes operatius, tipus i aplicacions
• Configuració de màquines virtuals
• Instal·lació de sistemes operatius propietaris
• Realització de tasques bàsiques de configuració i manteniment sobre sistemes operatius propietaris
• Administració dels sistemes operatius propietaris
• Instal·lació de sistemes operatius lliures
• Realització de tasques bàsiques de configuració i manteniment sobre sistemes operatius lliures
Mòdul 3. Seguretat informàtica
• Seguretat física i seguretat lògica
• Polítiques d'emmagatzematge
• Protecció de dades
• Alarmes i incidències de seguretat. Protecció contra programari maliciós
• Assegura la privacitat de la informació
Mòdul 4. Xarxes locals
• Introducció a les xarxes locals
• Muntatge físic de la xarxa
• Normes de seguretat i riscos
• Interconnexió de la xarxa
• Configuració de dispositius de xarxes
• Procediments sistemàtics de verificació i prova d'elements de connectivitat en xarxes locals
• Actualitzacions dels dispositius de xarxes
• Detecció i diagnòstic d'incidències en xarxes
• Monitorització de la xarxa local per detectar qualsevol situació anòmala
Mòdul 5. Serveis en xarxa
• Instal·lació de serveis de configuració dinàmica de sistemes
• Instal·lació de serveis de resolució de noms
• Instal·lació de serveis de transferències de fitxers
• Instal·lació de serveis de correu electrònic
• Gestió de servidors web
• Interconnexió de xarxes privades amb xarxes públiques
• Gestió d'accés remot
Mòdul 6. Sistemes operatius en xarxa
• Instal·lació, actualització i monitorització de sistemes operatius en xarxa propietaris
• Gestió de dominis en sistemes operatius propietaris
• Instal·lació, actualització i monitorització de sistemes operatius lliures en xarxa
• Gestió de dominis en sistemes operatius lliures
• Compartició i seguretat en sistemes operatius en xarxa
• Serveis per compartir recursos en escenaris heterogenis
Mòdul 7. Aplicacions web
• Instal·lació d'aplicacions web
• Configuració d'aplicacions d'ofimàtica web
• Instal·lació de serveis de gestió d'arxius web
• Instal·lació de serveis de gestors de continguts
• Instal·lació de sistemes de gestió d'aprenentatge a distància
• Fonaments d'HTML i fulls d'estil
Mòdul de Formació i Orientació Laboral (FOL)
Mòdul d'Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE)
Mòdul addicional d'English Now
Mòdul addicional d'English for IT

Destinataris

Aquelles persones interessades en desenvolupar la seva carrera professional en el sector informàtic, amb interès per aprendre a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns.

Requisits

Per poder presentar-te a les proves lliures d'FP de Grau Mitjà cal tenir com a mínim 18 anys abans de la realització dels exàmens. Estar en possessió de el títol de Graduat en ESO, un títol de nivell acadèmic equivalent o superior.

Metodologia

Metodologia a distància.

Titulació obtinguda

Un cop finalitzat el teu curs de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes rebràs un diploma acreditatiu CEAC que reconeix els coneixements i competències adquirides. La superació amb èxit de el curs et prepara per presentar-te a les proves lliures per a l'obtenció de el títol oficial de FP de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

Pràctiques

Realització de pràctiques professionals.

Perspectives laborals

Un cop obtinguis el títol de FP de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes podràs treballar com: Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics. Tècnic de suport informàtic. Tècnic de xarxes de dades. Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics. Comercial de microinformàtica. Operador de tele-assistència. Operador de sistemes.

Promocions


 

Avantatges del curs

Curs avalat per ATI, Associació de Tècnics d'Informàtica Continguts adaptats a l'temari oficial de l'Ministeri d'Educació. Possibilitat d'obtenir certificat oficial Microsoft Office Specialist. Material de el curs en paper i digital. Campus online amb recursos d'aprenentatge i videoconferències. Llicència Microsoft Office, programari de diagnòstic, manteniment, compressió i antiespies. Pràctiques professionals i borsa d'ocupació gestionada per Randstad.

Borsa de treball

Borsa de treball RANDSTAD.

Professorat

El curs compta amb un equip docent professional i en actiu per atendre les teves necessitats educatives i acompanyar-te en tot el procés. Carlos Yáñez. Enginyer Superior de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Experiència en seguretat en entorns web i solucions informàtiques. Expert en virtualització i consolidació de servidors, optimització de xarxes de dades i redefinició de processos de backup.
Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes
CEAC
Cursos més populars
X