ESDAP ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES

Titulació Superior de Disseny Gràfic

ESDAP ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I D'ARTS PLÀSTIQUES

Curs
Presencial
Oficial / Homologat
8 Cuatrimestres
 • 8
  -
  • Badalona (Barcelona)
  • Barcelona
  • Barcelona
  • Barcelona
  • L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
  • Olot (Girona)
  • Tàrrega (Lleida)
  • Vic (Barcelona)
consultar preu

Descripció

Formem un professional capaç de treballar amb el llenguatge gràfic i crear productes de comunicació per a suports analògics i digitals, relacionats amb el món de la indústria de l'entreteniment i la comunicació, amb domini de les noves tecnologies i els procediments tradicionals.

Temari del curs

El programa s'estructura en matèries de formació bàsica i matèries obligatòries en cada especialitat. També inclou matèries optatives amb l'objectiu de completar i ampliar la formació de l'alumnat. El pla d'estudis es completa amb pràctiques externes obligatòries i el Treball de Fi d'Estudis

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar els estudis, els titulats obtenen les competències generals, transversals i específiques corresponents a l'especialitat de disseny gràfic,

Requisits

Per accedir a aquests estudis l'aspirant haurà d'estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent o haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. No cal presentar-se ni superar les proves d'aptitud per a l'accés a la universitat (PAAU). Les persones majors de 19 anys que no compleixin els requisits anteriorment esmentats podran accedir mitjançant la superació d'una prova. En tots aquests casos s'haurà de realitzar, a més, una prova específica d'accés amb la finalitat de valorar els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per cursar els estudis superiors de disseny D'altra banda, tenen accés directe les persones que estiguin en possessió d'algun els títols de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny o d'un títol declarat equivalent (màxim dues places per grup).
Veure més

Prova d'accés

La prova específica d'accés als estudis superiors de disseny consta de dues parts.

Metodologia

Avaluació contínua i diferenciada per a cadascuna de les assignatures del currículum

Idiomes en què s'imparteix

El català s'utilitza com a llengua vehicular i d'aprenentatge, respectant els drets lingüístics individuals, d'acord amb la normativa vigent

Tipus d'avaluació

Avaluació contínua i diferenciada per a cadascuna de les assignatures del currículum

Horari/Torn

Matins o tardes, segons la seu

Places

24

Durada

4 anys

Lloc on s'imparteix el curs

ESDAP/Pau Gargallo
ESDAP/Llotja
ESDAP/Deià
ESDAP/Serra i Abella
ESDAP/Olot
ESDAP/Vic
ESDAP/Tàrrega

Titulació obtinguda

TITULACIÓ SUPERIOR DE DISSENY GRÀFIC. Títol oficial de l'Espai Europeu d'Educació Superior, equivalent, a tots els efectes, als estudis universitaris de grau

Promocions

JORNADES DE PORTES OBERTES a totes les seus

Preu

Preu per crèdit
21,73?
Preu públic vigent

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Titulació Superior de Disseny Gràfic

Titulació Superior de Disseny Gràfic