Titulat Superior Universitari en Protocol i Relacions Institucionals

Curs
Presencial | On-line | Semi-presencial | Distància
3 anys
Consulteu el preu

Descripció

La transcendència i impacte extern que projecten actualment els esdeveniments organitzats per qualsevol tipus d'institució requereixen, cada vegada, d'un major nombre de professionals altament qualificats en l'àrea del Protocol i les Relacions Institucionals que siguin capaços d'afrontar la forta demanda del mercat en aquest sector.

Per a això es proposen com a objectius específics:

- Conèixer i manejar les tècniques d'organització d'esdeveniments i comunicació per a ser capaços d'adaptar el Protocol a les noves tendències de la societat.

- Fomentar una formació dirigida a futurs professionals del protocol des d'una perspectiva de globalització i internacionalització en les formes d'organitzar en el món actual.

- Formar professionals capaços de realitzar esdeveniments de forma integral i desenvolupar noves tendències acords als temps que, al seu torn, s'adaptin a les necessitats que demanda el mercat laboral.

- Complementar la formació impartida amb altres estudis propers per dotar l'alumne d'una major perspectiva i visió global en determinades professions.

Temari

PRIMER CURS.
assignatures
Tècniques d'Organització d'Actes (12 crèdits)
Protocol Oficial I (6 crèdits).
Comunicació I (7 crèdits).
Empresa I (7 crèdits)
Ofimàtica (12 crèdits)
Història del Protocol a Espanya (5 crèdits)
Anglès I (12 crèdits).
Institucions (6 crèdits)
SEGON CURS.
assignatures
Pràctica Protocol · lària (12 crèdits)
Protocol en l'Empresa II (6 crèdits)
Comunicació II (6 crèdits)
Protocol Internacional I (6 crèdits)
Protocol Oficial II (10 crèdits)
Informàtica I (10 crèdits)
Hostaleria (6 crèdits)
Gestió Pressupostària i Comercial (6 crèdits)
Anglès II (12 crèdits)
TERCER CURS.
assignatures
Protocol Eclesiàstic (8 crèdits)
Protocol Esportiu (8 crèdits)
Congressos (8 crèdits)
Protocol Internacional II (8 crèdits)
Comunicació III (8 crèdits)
Projecte Tècnic (22 crèdits)
Heràldica (6 crèdits)
Tècniques escenogràfiques (8 crèdits)
Informàtica aplicada II (12 crèdits)
ASSIGNATURES OPTATIVES
Oratòria (6 crèdits)
Habilitats socials (6 crèdits)
Recerca de Protocol. (12 crèdits).
Educació Social (6 crèdits)
Francès (12 crèdits)
Fonaments de la Publicitat i RRII (6 crèdits)

Destinataris

Per accedir al títol propi en Protocol i Relacions Institucionals ofert per la Universitat Miguel Hernández, cal estar en possessió del títol de COU, FPII, PAU o superar una prova específica. Per als títols oferts per les universitats Camilo José Cela i Granada, el Batxillerat LOGSE és suficient.
Titulat Superior Universitari en Protocol i Relacions Institucionals
Escuela Internacional de Protocolo de Galicia
Campus i seus: Escuela Internacional de Protocolo de Galicia
Escuela Internacional de Protocolo de Galicia
C/ Nicaragua 16-1ºE 15005 A Coruña (A Corunya)
Cursos més populars
X