Institut Català de Tecnologia

Tractament d'aigües residuals i gestió d'estacions depuradores

Institut Català de Tecnologia

Descripció

La gestió de les aigües residuals no es limita a operar amb eficiència una planta depuradora.La reducció de consums, mitjançant reciclats i reaprofitament, l'eliminació o substitució de contaminants per modificació dels determinats processos productius, l'homogeneïtzació prèvia de l'aigua residual, són accions a definir i implementar, abans o simultàniament, a l'operació de la planta depuradora.L'eficàcia i el cost d'operació de la pròpia depuradora depenen en gran manera de les mesures que s'hagin pres per reduir i disciplinar els abocaments que arribaran a la mateixa.Gestionar una depuradora municipal o gestionar una depuradora industrial, tant si s'aboca al clavegueram públic com si aboca directament en un llit fluvial, és avui una responsabilitat professional que requereix un conjunt de coneixements diversos i complementaris.Al coneixement de la normativa i legislació aplicable cal afegir el domini dels processos tecnològics i dels recursos de control de què disposa l'estació depuradora.El curs proporciona els coneixements necessaris per a un adequat tractament de les aigües residuals i per gestionar de manera eficaç les estacions depuradores.El seu objectiu és ajudar les empreses a que incorporin tecnologies netes, que prioritzin la reducció de la contaminació i, en particular, la minimització de residus.
Veure més

Temari del curs

Tipus d'aigües residuals.Paràmetres de contaminació  
1.Directiva 91/271/CEE del Consell d'Europa  
2.Anàlisi  
3.Sòlids a l'aigua  
4.Microorganismes en l'aigua residual  
5.Demanda Química d'Oxigen (DQO)  
6.Oxigen dissolt (OD)  
7.Cicle del nitrogen  
8.Fòsfor  
9. pH  
10.Sals dissoltes  
11.Greixos i olis  
12.Toxicitat  
13. Índexs de qualitat de l'aigua  

Organismes en l'aigua residual  
- Bacteris  
- Fongs  
- Algues  
- Protozous  
- Cucs  
- Rotífers  
- Invertebrats  

Col lecció de les aigües residuals.Cabals  
1.Nivells polítics de responsabilitat  
2.Declaració de la càrrega contaminant  
3.Contaminació  
4.Dotació consum domèstic  
5.Consums en indústries  
6.Consums en granges  
7.Consums d'establiments i institucions  
8.Consums per a usos recreatius  
9.Glossari  

Estratègies per a la prevenció i reducció d'abocaments  
1.Introducció  
2.Informació sobre els abocaments que genera una unitat productiva  
3.Gestió dels abocaments  
4.Pretractaments industrials  
5.Glossari  

Depuradora.Unitats operatives  
1.Introducció  
2.Depuradora d'aigües residuals.Vista general  
3.Arribada i pretractament  
4.Sedimentació primària  
5.Tractament biològic i sedimentació secundària  
6.Sortida de efluent depurat i bombament de fangs  
7.Acumulació i digestió de fangs  
8.Deshidratació de fangs  
9.Variació diària del cabal i de la càrrega contaminant  
10.Situació i missió dels sobreeixidors  
11.Glossari  

Desbast.Desarenat i desgreixatge.Decantació primària  
1.Introducció  
2.Pretractament o desbast  
3.Reixes i / o tamisos  
4.Desarenat  
5.Dilaceradores i trituradors  
6.Qüestions relacionades amb el pretractament  
7.Informació a recollir sobre tamisatge i desarenat  
8.Tractament primari.Eliminació de sòlids sedimentables i flotants  
9.Control del tractament primari  
10.Manteniment preventiu del tractament primari  
11.Glossari  

Tractament secundari o biològic.Principis i formes  
1.Introducció  
2.L'acció dels microorganismes.Metabolització de la matèria orgànica  
3.Condicions que poden inhibir la depuració biològica  
4.Paràmetres característics de la depuració biològica  
5. Índex volumètric de fangs  
6.Biomassa en suspensió.Fangs activats  
7.Nitrificació-desnitrificació  
8.Equips de ventilació  
9.Llits bacterians  
10.Decantació secundària  

Problemes de la biomassa.Bulking i foaming  
1.Introducció  
2.Microbiologia dels fangs activats  
3.Problemes del fang activat no causats per filaments  
4.Protozous i conducció d'una EDAR  
5.Mètodes pràctics de control del bulking en fangs activats  

Annex a la unitat 7: Identificació de microorganismes filamentosos  
1.Identificació dels organismes filamentosos i mètodes per explicar-  
2.Identificació i control dels organismes causants del bulking: Sphaerotilus natans i tipus 1701  
3.Tipus 021N, Thiotrix spp., Beggiatoa spp., I tipus 0914  
4.Microthrix parvicella i tipus 0092  
5.Tipus 0041 i 0675  
6.Miscel-lània d'altres filaments  
7.Filaments de Norcadia al foaming de fangs activats  

Línia de fangs.Digestió.Deshidratació  
1.Introducció  
2.Residus recollits en una EDAR  
3.Procés dels residus  
4.Espasa per gravetat  
5.Espasa per flotació  
6.Digestió anaeròbica  
7.Digestió aeròbica  
8.Deshidratació
Veure més

Destinataris

Actuals i futurs responsables executius del funcionament d'estacions depuradores d'aigües residuals, tant urbanes com industrials.Persones que, sense experiència prèvia en el sector, busquen professionalitzar els seus coneixements tècnics o científics: llicenciats, enginyers tècnics o superiors.  

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Tractament d'aigües residuals i gestió d'estacions depuradores

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Tractament d'aigües residuals i gestió d'estacions depuradores