Traducció audiovisual de guions per a cine i televisió de inglés a espanyol

Tragorá formación

Descripció

La traducció audiovisual reflecteix grans i evidents diferències respecte a la traducció de textos comú . No obstant això , la seva principal característica , tècnicament parlant , és la d'estar limitada en quant a temps i espai i , lingüísticament parlant , podem enfrontar-nos a tota mena de textos causa de la naturalesa i abast tan heterogenis dels continguts audiovisuals . Així , podem trobar contingut des científic o mèdic en sèries com House o CSI ; temes tan específics com els de documentals sobre ciència , biologia , art , literatura ... ; fins a programes juvenils amb gran càrrega de slang , humor anglès o cançons per a nens amb rimes enrevessades .

En aquest curs , tractarem d'explicar el millor possible els principals problemes amb què el traductor s'enfronta a l'hora de traduir contingut audiovisual : estratègies per abordar el text ( TAV ) , problemes generals freqüents , aspectes de contingut i de forma , factors visuals i auditius ... Tot això des d'una perspectiva professional real i amb exemples i pràctiques reals .

Dirigit a estudiants de traducció i interpretació ja traductors que vulguin començar el seu camí com a traductors de guions i ampliar els seus coneixements i / o competències en en aquest sector de la traducció audiovisual .
 

Conèixer el llenguatge audiovisual i la seva aplicació a la traducció audiviosual .
Aprendre i practicar els diferents tipus i tècniques de traducció audiovisual .
Aprofundir en la traducció i l'ajust de guions per a doblatge i voice -over en cinema i televisió (pel · lícules , documentals , sèries , etc . )
Adquirir les bases i coneixements bàsics per a la realització d'una traducció i un ajust de qualitat d'una obra audiovisual amb l'objectiu de desenvolupar aquesta activitat de manera professional .
Conèixer i resoldre els principals problemes a l'hora d'enfrontar amb el text audiovisual en les seves diferents gèneres .
Conèixer el procés de doblatge i veus superposades d'empreses i estudis de gravació i la seva relació amb els traductors .

Temari

UNITAT 1 . Principis de la traducció audiovisual en cinema i TV

1.1 La traducció audiovisual
1.2 Tipus de traducció audiovisual
1.3 Diferències principals amb la traducció escrita
1.4 El llenguatge audiovisual

UNITAT 2 . L' voice -over i el doblatge

2.1 Característiques principals del voice -over
2.2 El procés de voice -over
2.3 Característiques principals del doblatge
2.4 El procés de doblatge

UNITAT 3 . Problemes recurrents de traducció audiovisual

3.1 A tenir en compte : humor, censura , etc .
3.2 La traducció de títols en TAV

UNITAT 4 . El guió , spotting , marques i traducció

4.1 El guió
4.2 . Tipus de guions

UNITAT 5 . Traducció i ajust

5.1 Realitzar la sincronització
5.2 Ajustar la traducció
5.3 Problemes freqüents
5.4 Les cançons

UNITAT 6 . Marques de doblatge i voice -over

6.1 Marques en guions per a doblatge i voice -over
6.2 Treballar amb takes
6.3 Normes per dividir els takes

UNITAT 7 . Sincronia en doblatge i voiceover

7.1 Voice over : aspectes a tenir en compte
7.2 Doblatge : aspectes a tenir en compte

UNITAT 8 . Tècniques de traducció per a doblatge i voice over

8.1 Introducció a les tècniques de traducció audiovisual
8.2 Tècniques de traducció audiovisual I
8.3 Tècniques de traducció audiovisual II : les restriccions
8.4 Exemples pràctics de restriccions i les solucions proposades

UNITAT 9 . Traducció i ajust de guions segons el gènere

9.1 . Característiques dels guions de cinema
9.2 . El llenguatge utilitzat en gèneres de cinema
9.3 Característiques dels guions per a televisió
9.4 El llenguatge utilitzat en gèneres de televisió
9.5 Característiques dels guions de dibuixos animats
9.6 El llenguatge utilitzat en el gènere de dibuixos animats
9.7 Característiques dels guions de documentals per a TV
9.8 El llenguatge utilitzat en el gènere de documental
9.9 Característiques dels guions d'espots publicitaris per a TV
9.10 El llenguatge utilitzat en el gènere publicitari

UNITAT 10 . Eines útils en traducció audiovisual

10.1 Maquinari i programari útil
10.2 Bases de consulta . bibliografies

Traductor de Google para empresas

Durada

un mes
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Traducció audiovisual de guions per a cine i televisió de inglés a espanyol
També et recomanem aquests cursos
X