Traducción y localización de videojuegos de inglés a español nivel 1

Curs
On-line
56 hores
220 €

Descripció

Dins del procés de localització d'un videojoc dels traductors s'encarreguen de traduir i localitzar els diàlegs , textos d'ajuda , interfície , text del menú , guies d'usuari, manuals d'instruccions, etc . És a dir , tota la documentació del videojoc així com el contingut del joc en si , de manera que el destinatari del producte rebi la versió del videojoc en el seu idioma totalment adaptada tant cultural com lingüísticament .

En aquest curs oferim una introducció bastant completa a les tècniques de traducció i localització de videojocs per als que volen iniciar-se en aquesta branca de la traducció audiovisual i dedicar-se a traduir videojocs professionalment . Treballarem amb exemples de videojocs reals i tractarem de donar solució als principals problemes de traducció a què s'enfronta un traductor de videojocs diàriament .

Dirigit a estudiants de traducció i interpretació ja traductors que vulguin començar el seu camí com a traductors de videojocs i ampliar els seus coneixements i / o competències en en aquest sector de la localització de videojocs .
 

Obtenir una visió global del procés de localització i de traducció de videojocs .
Aprendre a utilitzar les tècniques de traducció de videojocs des d'un punt de vista formal i pràctic .
Desenvolupar còmodament davant la recerca de solucions traductològiques pròpies de la traducció de videojocs .
Preparar a l'alumne per desenvolupar el treball de traductor de videojocs a nivell professional .
Conèixer de primera mà el sector professional de la localització de videojocs .
Realitzar exercicis pràctics basats en casos reals de traducció de videojocs .

És imprescindible matricular-se abans del dia 25 del mes anterior al que vols començar el curs .

Aquest és un curs amb un ritme intensiu de treball concentrat en un mes de durada .
Requisits previs :

Temari

UNITAT 1 . Introducció a la indústria dels videojocs
1.1 Evolució i panorama actual de la indústria dels videojocs
1.2 Els videojocs : evolució i plataformes
1.3 Els videojocs : gèneres de videojocs
1.4 Els videojocs : perfil del jugador

UNITAT 2 . El món de la localització
2.1 Definició i procés de localització d'un videojoc
2.2 Aspectes traductològics
2.3 Producte editat en format multimèdia
2.4 Doblatge de videojocs
2.5 Subtitulació de videojocs
2.6 Treball en equip
2.7 Prioritats i restriccions
2.8 Mercat de la localització
2.9 Perfil del localitzador
2.10 Eines informàtiques

UNITAT 3 . Tipus d'encàrrecs i la seva influència en els cicles de localització
3.1 Tipus d'encàrrecs
3.2 Cicle de localització : preparació prèvia
3.3 Cicle de localització : la localització
3.4 Cicle de localització : revisió i correcció
3.5 Cicle de localització : post - localització
UNITAT 4 . Tipus de textos localitzables
4.1 Interfície d'usuari
4.2 Cadenes i gràfics textuals
4.3 La localització dels diàlegs
4.3.1 Característiques de la localització dels diàlegs
4.3.2 La traducció dels missatges amb àudio
4.3.3 La traducció dels missatges sense àudio
4.4 Documents complementaris
4.5 Resum de textos localitzables
Campus i seus: Tragorá formación
Tragorá formació
18004 (Granada)
Cursos més populars
X