TeachersPro®

Treball per Projectes

TeachersPro®

Curs
On-line
75 €

Descripció

Els inicis de la metodologia de Treball per projectes o Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) se situen a finals del s. XIX a Estats Units. No obstant això, es considera que l'educador William H. Kilpatrick va popularitzar el concepte gràcies al seu text de 1918 "The Project Method", en el qual en gran part va divulgar les idees del seu mestre Dewey. En aquest text, Kilpatrick situa el punt de partida de l'aprenentatge en l'interès i l'esforç de l'alumnat. La funció del professorat és aprofitar les energies individuals i disperses dels alumnes per canalitzar-les i enfocar-les a una fita concreta: el projecte.Una altra definició, proposta en l'obra "Real life problema solving" (Jones, Rasmussen i Moffit, 1997) indica que l'ABP és un conjunt de tasques d'aprenentatge basada en la resolució de preguntes i / o problemes, que implica l'alumne en el disseny i planificació de l'aprenentatge, en la presa de decisions de forma relativament autònoma i que culmina amb la presentació d'un producte final davant la resta de companys.Encara que amb una gran diversitat de variants, la seqüència simplificada d'una proposta de treball per a projectes podria seguir la següent seqüència: A) Intenció, B) Preparació, C) Execució i D) Avaluació.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Desenvolupament de les habilitats:
Aprenentatge autònom: Dissenyar, proposar i gestionar a l'aula, activitats que afavoreixin l'aprenentatge autònom de l'alumnat.
Ús d'espais: Emprar els espais externs al centre per reforçar el procés d'aprenentatge, en funció dels continguts i objectius que es pretenen aconseguir.
Assequibilitat de les activitats: Dissenyar activitats la realització de les quals sigui assequible per a l'alumnat gràcies al fet que s'adapten al seu nivell de coneixements respecte als continguts, capacitats i al seu nivell de maduració cognitiu.
Flexibilitat en l'ús d'espais: Emprar els espais de l'aula de forma flexible per facilitar els objectius i continguts d'aprenentatge, així com les necessitats d'atenció a la diversitat.

Destinataris

La plataforma de Teachers Pro es dirigeix principalment a docents i professionals de l'educació.

Durada

Temps aproximat a la Plataforma: 20h.
Temps aproximat en la Pràctica: 20h.

Objectius


El Desafiament de Treball per Projectes, et permetrà desenvolupar:  • La integració d'assignatures i visió de conjunt de les diferents matèries.

  • La connexió entre els aprenentatges realitzats a l'escola i la seva aplicació real.

  • Les habilitats socials relacionades amb el treball en grup.

  • A combinar el treball amb diferents tipus de coneixements: conceptuals, procedimentals i actitudinals.

  • A fomentar capacitats i habilitats clau per a la formació integral de l'alumne, com ara la creativitat, la responsabilitat individual, el treball col·laboratiu, la capacitat crítica i la presa de decisions, entre d'altres.
Preu

75 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Treball per Projectes

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos