AULACAT (Tarragona)

Treballador Social

AULACAT (Tarragona)

Oposicions
Presencial | Semi-presencial

Descripció

És una de les professions més requerides en l'actualitat, cada vegada més el món en què vivim hi ha més desequilibris socials, més diferències entre classes socials i estatus o grups. Les dones maltractades, els menors, la drogodependència, els immigrants, etc .. Són problemes que necessiten una solució, ha d'haver algú que s'ocupi d'això i per això s'ha creat la figura dels treballadors socials.

Cada any hi ha milers de places lliures convocades per les corporacions locals, la Generalitat, Consells Comarcals. Tens l'oportunitat d'aconseguir un dels millors llocs de treball de la Funció Pública, amb unes condicions laborals úniques:- Seguretat en el lloc de treball (fix i per a tota la vida).- Jornada laboral continua- Salari aproximat de 1500? / Mes.- Excedències, dies d'assumptes propis.- Possibilitat de promoció interna.Descripció

Les activitats que desenvolupes un cop aconseguida la plaça són molt variades, ja que el camp d'actuació és molt ampli, des de l'educació, la sanitat el medi rural, penitenciàries, gent gran,.

El treball consisteix a interpretar i aplicar les polítiques socials vigents en el moment i marcades pels governs des de l'àmbit més local, seguir les directrius dels ajuntaments fins a les grans magnituds macroeconòmiques com la col? Col · laboració en la destribución d'ajuda a tercers països.El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de treball rígids i inflexibles, no són cap problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal.

Veure més

Temari del curs

1. Bloc de Dret Constitucional.
2. Bloc de Dret Administratiu.
3. Bloc de Funció Pública.
4. Bloc de Dret Local.
5. Bloc Psicologia.
6. Bloc de Tècnica Comunicació.
7. Bloc Grups de Treball.
8. Bloc de mesures de protecció.
9. Bloc Marc jurídic dels Serveis Locals.
10. Joventut.
11. Discapacitats.
12. Delinqüència.
13. Menros.
14. Toxicòmans.
15. SIDA.
16. Dona.
17. Estrangers.
18. Salut.
19. Penitnenciaries.
20. Psiquiatria.
21. Educació.
Veure més

Destinataris

A aquelles persones Diplomades en Treball Social amb una gran vocació de servei, que vulguin ajudar als grups marginals dins d'una estabilitat econòmica que atorga ser funcionari públic de cossos especials.

Requisits

- Tenir la diplomatura en Treball Social.
- Tenir una edat compresa entre 18 anys i 65.
- Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol altre membre de la Unió Europea.
- No haver estat separat mitjançant expedient administratiu del servei de qualsevol administració pública.
- No estar incurs en cap causa legal de incompatibilitat o incapacitat legal, o que aquesta hagi prescrit.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Treballador Social

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos