Treballem amb la persona i la seva història de vida: des del model d'atenció centrada en la persona

Descripció

Conèixer millor a la persona, els seus entorns i visualitzar les seves capacitats.

Conèixer la història de vida com a eina principal per a tractar a la persona amb respecte i dignitat.

Donar eines i estratègies pràctiques per a conèixer el projecte de vida de la persona.

Temari

  • La persona gran.
  • La Història de Vida.
  • Les activitats significatives.
  • El Projecte de vida.
  • Seguiment i avaluació

Destinataris

El curs va adreçat a estudiants i professionals de qualsevol disciplina dins l'àmbit de la salut en gent gran (Auxiliars d'infermeria, Infermeria, Educació Social, Treball Social, Teràpia Ocupacional, Fisioteràpia, Psicologia, Logopèdia...); i qualsevol altre professional que treballi en una institució de gent gran.

Metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d?exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

Data Inici: 7 de maig de 2016 Data fi: 14 de maig de 2016

Titulació obtinguda

Certificat acreditatiu de la Fundació Pere Tarrés.

Professorat

Sergi Muñiz Musicoterapeuta i educador social. Treballa en el Centre Vallparadís. A càrrec de membres del Departament de Gent Gran de l'Institut de Formació.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Carolines, 10 08012 Barcelona
Treballem amb la persona i la seva història de vida: des del model d'atenció centrada en la persona
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Campus i seus: Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
c/Carolines 10 08012 Barcelona
Cursos més populars
X