UF1646 : Tutorització d'accions formatives per a l?ocupació (CP Docència)

Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés

Descripció

VOLS ACREDITAR-TE COM A TELEFORMADOR?

La recent Resolució publicada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (BOE núm. 145, de 16 de juny de 2014) exigeix que els tutors-formadors de teleformació acreditin mitjançant un diploma, una formació d'almenys 30 hores de durada. A més de complir amb els requisits dels reials decrets específics que regulen cada un dels Certificats de Professionalitat.

El curs de tutorització d'accions formatives per a l'ocupació compleix amb les condicions establertes en la citada Resolució per certificar la necessària qualificació.

Titulación:
  • Un cop realitzat i acabat tot el procés de formació amb èxit, l'alumne rebrà el diploma corresponent a la formació rebuda.
  • La certificació correspon a la Unitat Formativa "UF1646: Tutorització d'accions formatives per a l'ocupació" de 30 hores de durada.
  • L'alumne, per completar la seva formació i obtenir la titulació del mòdul complert, haurà de realitzar la "UF1645: Impartició d'accions formatives per a l'ocupació" de 70 hores de durada.
  • Un cop realitzades les dues unitat formatives, l'alumne podrà demanar al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) la certificació del mòdul complert "MF1444_3: Impartició i tutorizació d'accions formatives per a l'ocupació" corresponent a 100 hores de durada.
  • La superació de totes les unitats formatives definides al mòdul, sempre que el participant cursi de manera consecutiva al menys una unitat formativa per any, donarà dret a la certificació de mòdul formatiu i a l'acreditació de la unitat de competència corresponent.

Temari

Característiques de les accions tutorials en formació professional per a l'ocupació:

-       Modalitats de formació: presencial, a distancia i mixta.

-       Pla tutorial : estratègies i estils de tutoria i orientació.

-       Estratègies d'aprenentatge autònom. Estils d'aprenentatge.

-       La comunicació online.

-       La figura del tutor presencial i tutor online:

-       Estratègies i estils de tutoria.

-       Rols: actiu, proactiu i reactiu.

-       Funcions del tutor.

-       Habilitats tutorials.

Destinataris

  • Docents que vulguin desenvolupar competències per a impartir accions formatives en modalitat de teleformació.
  • Treballarà en l'àmbit públic i privat, en centres o entitats que imparteixin formació professional per a l'ocupació, tant per a treballadors en actiu, en situació de desocupació, així com a col·lectius especials.          
  • Se situa en tots els sectors productius, a les àrees de formació professional per a l'ocupació, ja sigui en la formació oferta pels departaments competents, de demanda o en alternança amb l'ocupació, i altres accions d'acompanyament i suport a la formació, o dins dels ensenyaments no formals.

Metodologia

Learning by doing i treball col·laboratiu: Els continguts del curs es treballaran de manera pràctica, aplicant-los a través de la realització de diverses activitats en cada sessió, i aplicades al desenvolupament d'un projecte al llarg de tota l'acció formativa. S'utilitzaran ordinadors amb connexió a Internet, i les activitats es duran a terme amb eines col·laboratives 2.0 com Google Doc's i/o wikis, etc... La nostra metodologia activa i participativa, combina la presència a l' aula amb un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació el que facilita a l' alumne els coneixements i les habilitats necessàries per preparar-se per ocupar el lloc de treball. El curs es desenvolupa en modalitat presencial. Aquest curs disposarà de material en paper i/o en format digital. Els materials es lliuren als estudiants a mesura que avança el curs.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
UF1646 : Tutorització d'accions formatives per a l?ocupació (CP Docència)
També et recomanem aquests cursos
X