Curs de Valoracions Immobiliàries i Perícia Judicial

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Les particularitats de la conjuntura del mercat actual obliguen a l'especialització i la complementarietat dels perfils professionals. En l'actualitat, és difícil desenvolupar l'activitat de la immediatesa immobiliària sense tenir els coneixements necessaris en matèria de valoració de béns immobles. La serietat i rigor amb què s'ha d'escometre el tracte amb el client i el producte imposen la necessitat de tenir prou coneixements en aquesta matèria, ja que "col·locar" un bé immoble en el mercat exigeix ??d'un estudi seriós del seu valor. A més, innombrables procediments judicials precisen de la col·laboració d'un perit judicial, amb l'objecte de valorar els béns immobles afectats en un litigi: reclamacions de béns, herències, separacions, divorcis, dissolucions de comunitats de béns, divisió de béns comuns, etc. ; tot això com a perit de part o, a sol·licitud del jutjat, com a pèrit judicial.
Per a això, Campus Superior de Formació disposa d'un conveni de col·laboració amb l'Associació Professional d'Administradors i Gestors Immobiliaris, APAGI, per a la presentació de les llistes de perits socis en els jutjats.

Temari

Urbanisme aplicat a les valoracions urbanístiques
• Text refós de la Llei del sòl 2/2008 i Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana 7/2015.
• Planejament urbanístic, Gestió urbanística, Disciplina urbanística. Expropiació forçosa.
• Pla General d'Ordenació: Classificació urbanística, sòl urbà, sòl urbanitzable, sòl no urbanitzable.
• Qualificació urbanística, zones, sistemes, cessions desuelo.
• Normativa urbanística i paràmetres edificatoris.
• Ordenances d'edificació.
• Habitatges de Protecció Oficial: Regulació de lasviviendas de protecció oficial.
• Valors de venda porzonas geogràfiques.

Elements constructius de les edificacions
• Tipologies edificatòries.
• Butlletí Econòmic de la Construcció i altres publicacions de costos dels elements constructius.

Valoracions
• Marc legal de les valoracions urbanístiques: Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació urbana 7/2015 de 30 d'Octubre i Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl 1492/2001.
• Situacions bàsiques del sòl: sòl rural i sòl urbanitzat.
• Definicions i conceptes bàsics de les valoracions, diferents finalitats de les valoracions.
• Valoració cadastral i Ponències de valoració cadastral.
• Contingut d'una fitxa de valoració cadastral.
• Valoració a efectes de transmissions patrimonials.
• Comprovació de valors.
• Coeficients correctors del valor cadastral.
• Taxació pericial contradictòria.
• perit tercer.
• Criteris de valoració del sòl.
• Valoració del sòls urbanitzats edificats o no edificats.
• Consideració de l'antiguitat i estat de conservació d'un edifici.
• Valoració d'obres i instal·lacions.
• Indemnitzacions per trasllats o cessament de l'activitat.
• Valoració del sòl rural.
• Altres conceptes indemnitzatoris.
• Mètodes de valoració: Mètode de comparació.
• Mètode del valor residual estàtic.
• Mètode residual dinàmic.
• Mètode de reposició.
• Capitalització de rendes.
• Pàgines web de mostres de valors del mercat immobiliari.
• L'informe de valoració.
• Casos pràctics de valoració.

Peritatges en expropiacions i peritatges judicials Jurat d'Expropiació de Catalunya.
• Composició del Jurat.
• L'Informe del vocal tècnic del Jurat.
• Nomenament de perits en processos judicials.
• Perit Judicial.
• Perit de part.
• L'Informe del Perit Judicial.
• Intervenció del Perito davant el jutge.

Destinataris

Cursos dirigit a:
A totes aquelles persones que vulguin dedicar-se professionalment a la valoració d'immobles.
A totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb l'Administració de Justícia com a perit judicial immobiliari o perit judicial de part en aquest àmbit.
A totes aquelles persones l'activitat tingui relació amb l'activitat immobiliària i necessitin complement de formació en matèria de valoració.

Requisits

Per realitzar el curs, l'alumne ha de ser major de 16 anys.

Metodologia

Modalitat presencial: Aula Multimèdia. Material inclòs. Contingut complementari. Accés al Campus Virtual. Correcció d'exàmens. Tutories personalitzades. Professors titulats. Equip psicopedagògic. 48h. lectives.

Durada

Data d'inici: A consultar.

Objectius

Curs orientat a adquirir els coneixements i competències necessaris per a exercir professionalment en valoració de béns immobles.

Titulació obtinguda

Diploma acreditatiu del curs.

Perspectives laborals

La valoració de béns immobles en un àmbit genèric de prestació de serveis immobiliaris (compravenda, intermediació, promoció, rehabilitació, etc.). La prestació del servei de valoració de béns immobles de forma autònoma, per a particulars, empreses, advocats, assessories, gestories, etc. El desenvolupament de l'activitat de perit judicial immobiliari.

Promocions

Facilitats de pagament:
Quotes personalitzades.
6 mesos associat a APAGI gratis.

Borsa de treball

Nombroses empreses de sectors relacionats amb les nostres àrees de formació contacten amb Campus Superior, interessant-se per alumnes que desitgin ocupar un lloc de treball.

Professorat

Lluís Miquel Calderón ha estat Arquitecte Cap de Patrimoni de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Vocal Tècnic del Jurat d'Expropiació de Catalunya. Actualment exerceix com a arquitecte i Perit Judicial. És membre de l'Agrupació d'Experts Pericials i Forenses del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Com a docent, ha impartit en aquest àmbit nombrosos cursos en diverses universitats i en els col·legis professionals d'Arquitectes i Aparelladors.

Horari

Dimarts: Tardes de 16:00 a 20: 00h
Curs de Valoracions Immobiliàries i Perícia Judicial
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X