Vetllador/es escolars: curs bàsic d'educació especial

Descripció

En els darrers anys la figura del vetllador escolar ha anat tenint una major presència i importància en les escoles ordinàries dins el marc de l'escola inclusiva. En aquest sentit, aquest curs pretén formar en les funcions principals del vetllador escolar facilitant uns coneixements bàsics i recursos necessaris per a la tasca de suport escolar als infants amb necessitats educatives especials (NEE).

Objectius principals: 
 • Reflexionar sobre la importància de generar espais inclusius que afavoreixin l'atenció a la diversitat.
 • Adquirir eines i recursos per al suport educatiu i el treball amb infants amb NEE.
 • Adquirir coneixements bàsics sobre el desenvolupament maduratiu dels infants amb NEE
 • Conèixer i aprendre les actuacions bàsiques de cura i higiene personal.
 • Aprendre tècniques de mobilització, trasllat per facilitar l'autonomia dels infants, evitant lesions en el professional.
 • Descobrir la possibilitat del treball amb les famílies.
 • Valorar la importància del treball en xarxa i de col·laboració entre professionals.

Temari

 • Introducció a l'educació especial.
 • Modalitats d'escolarització amb alumnes amb NEE (necessitats educatives especials).
 • Escola inclusiva.
 • Funcions i marc legal.
 • Pla individualitzat.
 • Treball en xarxa. Equips interdisciplinaris. Relació i treball amb els diferents professionals que atenen infants amb NEE.
 • Relació i treball amb les famílies.
 • Competències emocionals.
 • Desenvolupament de l'infant.
 • Infants amb NEE (infants amb discapacitats, infants amb trastorns generalitzats del desenvolupament i infants amb TDHA  i trastorns de conducta).
 • Salut en l'infant.
 • Prevenció d'accidents i/o malalties.
 • Dades a conèixer i farmaciola.
 • Seqüència bàsica de primers auxilis.
 • Canvis de bolquers.
 • Suport vital bàsic, obstrucció de la via aèria i pols.
 • Actuacions en crisi epilèptica, diabetis, lipotímia, ferides, hemorràgies i contusions.
 • Què és la higiene postural.
 • Normes d'higiene postural.
 • Mobilitzacions, trasllat i deambulació de pacients.    

Destinataris

Monitors/es i personal de suport a l'aula, monitors/es de menjadors i altres educadors/es que treballin en l'àmbit escolar i en l'àmbit de l'educació especial.

Metodologia

Al llarg de les sessions buscarem principalment generar un clima de reflexió i debat entre els/les alumnes. Cercarem, bàsicament, una metodologia dinàmica i pràctica, combinada amb contingut de caràcter teòric i treball amb casos pràctics. És important conjugar diferents eines metodològiques que ens permetin treballar de forma còmoda amb els alumnes.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

Data Inici: 9 gener 2016 Data fi: 31 gener 2016 Data Inici: 5 març 2016 Data fi: 10 abr 2016 Data Inici: 7 maig 2016 Data fi: 29 maig 2016 Data Inici juliol 2 Data fi 24 juliol 2016

Titulació obtinguda

Certificat acreditatiu de la Fundació Pere Tarrés.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Carolines, 10 08012 Barcelona
Vetllador/es escolars: curs bàsic d'educació especial
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Campus i seus: Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
c/Carolines 10 08012 Barcelona
Cursos més populars
X