Curs de Vigilant d'Explosius

Curs
Presencial
30 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest és un curs de preparació per a l'especialització en el sector de la seguretat privada com Vigilant d'Explosius.

Temari

Mòdul Jurídic
Dret Administratiu especial. El vigilant d'explosius.
1. El Reglament d'Explosius.
2. Dret Penal Especial. El delicte de tinença il·lícita d'explosius.
mòdul Tècnic
Armament.
Teoria del tir.
1. Normes de seguretat en el maneig de les armes (arma curta i arma llarga utilitzada en la custòdia de transports).
1. Tir d'instrucció.
2. Els explosius.
3. Els iniciadors.
4. La cartutxeria i pirotècnia.
5. Mesures de seguretat a adoptar en la manipulació i custòdia dels explosius, cartutxeria i material pirotècnic. Dipòsits i emmagatzematges especials.
6. Mesures de seguretat a adoptar en el transport per a diferents mitjans, càrrega i descàrrega d'explosius, cartutxeria i material pirotècnic.

Destinataris

Aquest curs està dirigit a les persones que posseeixin el títol de Vigilant de Seguretat (o estiguin en procés d'aconseguir-ho) i vulguin especialitzar-se en el sector amb la categoria de Vigilant d'Explosius.

Requisits

Posseir el títol de Vigilant de Seguretat (o estar en procés d'aconseguir-ho).


 

Prova d'accés

Els aspirants a vigilant d'explosius hauran de contestar per escrit, en quinze minuts, a un qüestionari de vint preguntes ajustades al programa detallat. Aquesta prova es qualificarà de zero a deu.

Objectius

L'objectiu del curs és obtenir la titulació oficial de Vigilant d'Explosius.

Titulació obtinguda

Certificat / diploma

Preu

Consulteu el preu
El preu inclou: matrícula del curs, classes teòriques, pràctiques en galeria de tir, gestions administratives i material del curs.

Lloc on s'imparteix el curs

C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona C/ Doctor Zamenhoff, 3 bajos 43001 Tarragona
Curs de Vigilant d'Explosius
CASAS FORMACIÓN
Campus i seus: CASAS FORMACIÓN
Casas Formación (Barcelona)
C/ Moianès, 50-bis, 1º 1ª 08014 Barcelona
CASAS FORMACIÓN
C/ Dr.Zamenhoff 3, baixos 43001 Tarragona
Cursos més populars
X