Workshop Direcció de Fotografía de Cinema

Descripció

L'Àrea de Formació Continua de l'ESCAC té com a objectiu continuar formant i especialitzant a estudiants de diverses nacionalitats, que veuen en nosaltres un centre de referència on complementar el seu aprenentatge sobre cine i mitjans audiovisuals en el millor espai de maduració professional.

A causa del tancament del laboratori cinematogràfic al nostre país, la pràctica que es realitzava en format fílmic es farà en format videogràfic, ja que el temps de revelat i escanejat del negatiu excedeix el calendari de durada del curs. Malgrat això, un cop rebuts els arxius revelats i escanejats, els estudiants que ho desitgin podran rebre via FTP.

2 edicions a l'any


Temari

  • EL DIRECTOR DE FOTOGRAFIA
  • ELEMENTS A LA FORMACIÓ D'UNA IMATGE
  • INTRODUCCIÓ A LA sensitometria
  • INTRODUCCIÓ A LA COLORIMETRIA
  • ELS FORMATS
  • LA CAMBRA. EL PUNT DE VISTA. POSADA EN ESCENA
  • ELECTRICITAT
  • FORMATS DIGITALS
  • TEÒRIQUES "FILM STUDIES" EL LABORATORI DE CINEMA
  • MASTER CLASS I FI DE CURS

Destinataris

Carrera universitària / Estudis d'art, cinema o mitjans audiovisuals / Acreditar formar part de la indústria audiovisual

Requisits

Per realitzar la inscripció cal enviar el full de inscripció, currículum vitae i una carta de motivació

Idiomes en els quals s'imparteix

Totes les classes s'imparteixen en castellà encara que l'escola es reserva el dret de dictar un 10% de les mateixes en anglès en el cas que el personal docent així ho sol·liciti.

Durada

72 hores presencials (12 TEÒRIQUES + 12 PRÀCTIQUES x setmana).

Objectius

L'Àrea de Formació Continua de l'ESCAC té com a objectiu continuar formant i especialitzant a estudiants de diverses nacionalitats, que veuen en nosaltres un centre de referència on complementar el seu aprenentatge sobre cine i mitjans audiovisuals en el millor espai de maduració professional.

Pràctiques

Si

Promocions

Beques disponibles per als primers inscrits.

Preu

3000 €
(Beques disponibles per als primers inscrits). Un cop acceptada la plaça s'exigirà el pagament de 250¤ no reintegrables per a la preinscripció (en concepte de reserva fins que s'efectuï el pagament total, del qual es descomptarà el import citat).
Workshop Direcció de Fotografía de Cinema
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
Campus i seus: Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
Colom, 84-90 08222 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
X