Rambla Instituto

Zelador d'institucions sanitàries

Rambla Instituto

Curs
Presencial
 • Barcelona
1.080 €

Descripció

Les funcions del zelador són les següents: Tramitar o conduir sense tardança les comunicacions verbals, documents, objectes i pacients que els siguin confiats pels seus superiors.

Treballaran de ascensoristes quan se'ls assigni aquesta comesa i vigilaran les entrades de la institució.

Ajudaran a les infermeres i ajudants de planta al moviment i trasllat dels malalts que requereixin un tracte especial.

Temari del curs

Tema 1. Marc jurídic bàsic:
 • Estructura del sistema de salut.
 • La Constitució espanyola.
 • Lleis generals sanitàries.
 • Estatut del personal.
Tema 2. Àmbits d'actuació i perfil professional:
 • Àmbits d'actuació.
 • Perfil professional.
Tema 3. Actuació del zelador en serveis:
 • Admissió i Vigilància.
 • Unitats d'hospitalització.
 • La higiene del pacient.
 • Mobilització i trasllat del pacient.
 • Quiròfan.
 • Unitat de psiquiatria.
 • Farmàcia i magatzem.
 • Sala d'autòpsies i sanatoris.
 • Animalario.
Tema 4. Actuació en urgències
 • Epidemiologia de l'assistència hospitalària.
 • Unitats d'urgències.
 • Transport de malalts en ambulàncies.
 • Suport vital bàsic.
 • Suport vital avançat.
 • Atenció inicial a emergències freqüents.
 • Cures lesions cutànies.
Tema 5. Documentació clínica
 • Maneig i trasllat de documentació.
 • Confidencialitat, drets i deures.
Tema 6. Relació amb els usuaris:
 • Atenció al pacient i als familiars I.
 • Atenció al pacient i als familiars II.
Tema 7. Higiene i seguretat
 • Actuació del zelador en el pla d'emergència.
 • Prevenció de riscos laborals.
Veure més

Metodologia

La nostra formació es compon d'una part teòrica i una altra pràctica en prestigioses empreses de cada sector perquè puguis introduir-te al món laboral.

Perspectives laborals

Clíniques, Hospitals, geriàtrics, centres de dia ...

Preu

1.080 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Zelador d'institucions sanitàries

Zelador d'institucions sanitàries