Ciències experimentals i indústria química
28

Professions de Ciències experimentals i indústria química

 • Astrònom
  Els astrònoms estudien la física de l'univers. Investiguen les estrelles, els planetes, les galàxies i altres cossos celestes. Fan servir telescopis des de la Terra o a l'espai, analitzen les dades i utilitzen models teòrics per estudiar els objectes. Els astrònoms també dissenyen i construeixen nous equipaments per recopilar dades.
 • Auxiliar de farmàcia
  Els auxiliars de farmàcia treballen sota la supervisió del farmacèutic preparant i subministrant els medicaments. Les seves sortides professionals es concentren en farmàcies, farmàcies hospitalàries, en centres d'atenció primària i en la indústria farmacèutica.
 • Bioquímic
  Els bioquímics estudien la química de la vida. Investiguen els processos de la vida en un nivell molecular, i usen els seus coneixements per identificar i resoldre problemes biològics. Investiguen i desenvolupen nous productes i processos per aplicar-los a una àmplia gamma d'àrees, incloent-hi el processament d'aliments, els productes farmacèutics, la cura de la salut i l'agricultura.
 • Biotecnòleg
  Els biotecnòlegs estudien la biologia, la ciència dels éssers vius, associada a la tecnologia. Investiguen i desenvolupen l'ús de la biologia per resoldre problemes en àrees com ara la salut, la indústria farmacèutica i química, l'agricultura, la producció d'aliments i la protecció del medi ambient.
 • Bromatòleg
  Els bromatòlegs són experts en la composició biològica, química i física del menjar i en com es pot processar, emmagatzemar i preservar. Els bromatòlegs apliquen aquests coneixements a crear nous productes alimentaris i a garantir-ne la seguretat i la qualitat.
 • Científic
  Els científics desenvolupen nova informació sobre el món que ens envolta, sovint amb el propòsit de resoldre problemes o millorar aspectes de la vida moderna. En les seves recerques, els científics necessiten aplicar un enfocament lògic i sistemàtic. Dissenyen amb cura, realitzen el seguiment i analitzen experiments per arribar a conclusions. Així mateix, han d'explicar les seves troballes als altres amb claredat i concisió.
 • Científic forense
  Els científics forenses proporcionen proves científiques per usar-les als tribunals de justícia. Examinen elements com ara mostres de sang i orina, fibres de roba, restes de materials cremats d'un incendi i objectes manipulats durant els delictes.
 • Director de recerca i desenvolupament
  El director de recerca i desenvolupament planifica, dirigeix i coordina les activitats de recerca i desenvolupament d'una empresa o organització.
 • Enginyer bioquímic
  Els enginyers bioquímics treballen en els canvis químics que es produeixen en els éssers vius. Apliquen els seus coneixements científics per crear processos segurs i eficients en la producció de productes farmacèutics i alimentaris, i en el tractament dels residus.
 • Enginyer nuclear
  Els enginyers nuclears s'encarreguen de la generació d'electricitat a partir d'energia nuclear. Desenvolupen noves tecnologies, dissenyen plantes nuclears, supervisen la fabricació d'equipament nuclear i fan anar instal·lacions nuclears. També participen en el seguiment ambiental, la gestió de residus radioactius i el desmantellament (tancament) d'instal·lacions nuclears.
 • Enginyer químic
  Els enginyers químics treballen en els processos de transformació de substàncies per a la indústria química o física. Apliquen els seus coneixements per produir una àmplia gamma de productes d'ús quotidià, com ara plàstics, fibres, pintures, fàrmacs i medicaments, pintures, productes de neteja i detergents.
 • Estadista
  Els estadistes s'encarreguen d'aplegar, analitzar i interpretar les dades numèriques de governs, empreses sanitàries i empreses científiques. Donen consells basant-se en els seus resultats i anàlisis. Els estadistes han de ser capaços d'explicar els seus mètodes i resultats clarament, tant verbalment com per escrit.
 • Físic
  Els físics estudien el funcionament de la Terra i l'univers. Ajuden a comprendre des dels orígens de l'univers fins a les diminutes partícules de les quals estem fets. Molts físics apliquen els seus coneixements per resoldre problemes i crear productes útils d'un ampli ventall d'àmbits, com la tecnologia mèdica i l'aeroespacial, la meteorologia i el medi ambient.
 • Geofísic
  Els geofísics estudien la constitució física i el funcionament de la Terra. Això inclou el seu origen i evolució, la formació dels recursos naturals, els moviments que es produeixen dins del nucli de la Terra, i la dinàmica de la gravetat, els oceans i l'atmosfera. Molts geofísics apliquen els seus coneixements a la recerca, extracció i control de recursos com ara l'aigua, el petroli, el gas i els minerals.
 • Geoquímic
  Els geoquímics estudien les substàncies químiques que componen la Terra, incloent-hi a les roques, el sòl, els sediments i l'aigua. Creen mapes per mostrar la ubicació i concentració de substàncies químiques, i assessoren sobre l'exploració i desenvolupament de recursos com el petroli, el carbó i el gas. La major part de la seva feina es fa en un laboratori, tot i que també poden recollir informació mitj ...
 • Investigador d'escenaris del crim
  Els investigadors d'escenaris del crim són contractats per la majoria dels cossos policials. Investiguen escenaris on s'han produït incidents en busca de proves forenses, incloent-hi escenaris del crim. Registren i apleguen aquestes proves, que després poden presentar als tribunals. Entre altres tasques, s'encarreguen de trobar i recollir empremtes dactilars i proves forenses, així com de fer fotografies dels escenaris del crim.
 • Investigador operacional
  Els investigadors operacionals investiguen una àmplia gamma de problemes de gestió. Utilitzen metodologies lògiques i analítiques per resoldre problemes, ajuden les empreses a trobar formes més eficients de funcionar, amb la finalitat de reduir els costos, d'oferir un servei millor al client i de millorar la qualitat dels productes. Proporcionen ajuda tant per solucionar problemes immediats com per establir estratègies a més llarg termini.
 • Meteoròleg
  Els meteoròlegs són científics meteorològics i climàtics que estudien l'atmosfera de la Terra i la forma en què aquesta afecta els sistemes de la Terra. Fan servir observacions i models informàtics per comprendre i predir el comportament del temps i el clima.
 • Monitor d'assajos clínics
  Els monitors d'assajos clínics organitzen i realitzen proves per examinar la seguretat dels nous medicaments i comprovar si funcionen bé. Escullen i preparen els centres on realitzen les proves, supervisen els assajos i controlen la qualitat de les dades que sorgeixen dels assajos.
 • Operador de procés de planta química
  Els operadors de procés de planta química fan servir i controlen els equips i maquinària utilitzats per fabricar productes químics. Intervenen en la fabricació d'una àmplia gamma de productes, incloent-hi tints i pintures, fàrmacs i medicaments, plàstics, fibres artificials, plaguicides i fertilitzants.