62

Professions de Construcció i edificació

Filtrar
Els encarregats de serveis s'han d'assegurar que tots els serveis que una empresa o organització necessita per ser eficient són de la millor qualitat possible. S'ocupen de la calefacció, l'enllumenat, el catering i la seguretat de les instal·lacions, així com de tots els temes relatius a la salut i ...
Els enrajoladors arreglen les rajoles de les parets i els terres dels diferents tipus de construcció després de fer un primer mesurament i de preparar la superfície. L'obra consisteix a planificar la tasca d'enrajolament i a tallar amb cura les rajoles per encaixar-les en les estructures existents.