Ep! no t'ho pots perdre

8 de maig de 2017
2 minuts de lectura ràpida

Suplement del Butlletí d'Educaweb

PER SABER-NE MÉS

MONOGRÀFIC Les humanitats a l'era digital

ENTREVISTA A Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz i exdirector general de la UNESCO

SUBSCRIU-TE

.....................
educaweb

cursos, màsters, infermeria...

.....................
SUPLEMENT DEL BUTLLETÍ D'EDUCAWEB
.....................
L'ENTREVISTA
.....................

Aprenem millor allò que ens interessa i al que podem donar un valor i un sentit personal

El doctor en Psicologia i catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona reflexiona en veu alta sobre les tendències actuals sobre la personalització de l'aprenentatge escolar. Coll va parlar sobre aquesta qüestió en la conferència impartida durant la novena edició de l'ITworldEdu, congrés organitzat per EdutechCluster els dies 22 i 22 de març. 

El catedràtic de la UB ha liderat nombroses recerques sobre les implicacions pedagògiques de la psicologia i epistemologia genètiques, l'orientació educativa, el disseny i desenvolupament del currículum escolar i l'anàlisi de les pràctiques educatives. Actualment es dedica a l'estudi de l'ús de les TIC per impulsar l'aprenentatge, la construcció de la identitat de l'aprenent i la personalització de l'aprenentatge escolar. Aquí trobaràs algunes de les seves idees.


..............

La personalització de l'aprenentatge apareix en múltiples iniciatives i propostes educatives, però tothom entén el concepte de la mateixa manera? Pot donar una definició que estigui més aviat consensuada?

Tot i que, efectivament, les iniciatives i propostes que es presenten sota el paraigua de la personalització de l'aprenentatge són de naturalesa força diversa, l'accepció no sé si més habitual del concepte, però sense dubte la més nova i interessant, és la que l'entén com una opció pedagògica orientada a promoure que els aprenentatges escolars tinguin un valor i un sentit personal pels aprenents.

De vegades, de fet moltes vegades, els alumnes aprenen coses o aprenen a fer coses en les escoles i en els instituts que incorporen al seu comportament o a les seves estructures cognitives, que poden recordar, entendre i fins i tot utilitzar si es presenta l'ocasió o la necessitat, però que no poden vincular amb la seva història i les seves vivències personals, amb la seva realitat o amb els seus projectes de futur. La personalització de l'aprenentatge escolar es proposa superar aquesta mancança des del convenciment que un aprenentatge amb sentit i valor personal per l'aprenent és l'altra cara de la moneda d'un aprenentatge significatiu.

Avui sabem, a més, que per aconseguir-ho és fonamental tenir en compte els interessos i opcions personals dels aprenents, així com reconèixer i respectar la seva capacitat per prendre decisions sobre els diferents elements dels processos d'aprenentatge en els quals s'involucren. En aquest punt rau, al meu entendre, la diferència fonamental entre individualitzar i personalitzar l'aprenentatge. Individualitzar implica ajustar l'acció educativa a les necessitats i característiques individuals de l'alumnat; personalitzar implica tenir en compte, a més de les necessitats i característiques individuals, els seus interessos, les seves preferències i la seva capacitat de decisió.
 

.....................
educaweb
© Copyright Educaonline S.L. 1998-2018