Orientació Laboral

Com buscar feina? - Buscar feina - El procés de selecció - L'entrevista de feina

 • entrevista feina
  L'entrevista de feina és el moment en el que l'entrevistador analitza a fons el candidat, i aquest pot vendre's com a la millor opció per cobrir el lloc de feina.

  Per a que l'entrevista funcioni bé, s'ha de preparar. En aquest apartat hi trobaràs totes les claus per a l'entrevista de feina: el seu desenvolupament, aspectes a tenir en compte i com preparar-la.

   

  Tipus d'entrevista i estructura

  Tipus d'entrevista

  • Entrevista dirigida: L'entrevistador fa preguntes concretes i molt específiques a l'entrevistat, donant-li poc marge per a les respostes
  • Entrevista semidirigida:L'entrevistador fa preguntes concretes però deixant-ne algunes obertes en les quals l'entrevistat pot exposar el tema de manera lliure i espontània. D'aquesta manera, l'entrevistador pot observar també com s'organitza mentalment.
  • Entrevista grupal: Es convoquen entre sis i deu candidats i candidates, es fa una simulació de situació grupal en la qual s'ha de debatre un tema per arribar a unes conclusions. L'objectiu d'aquesta entrevista és obtenir informació sobre la capacitat de relació i comportament dels candidats en un grup.

  Estructura de l'entrevista de feina

  Les tres principals fases en les que s'estructura una entrevista de feina són:
   
  • Presentació: és el moment inicial, en el que et presentes a l'entrevistador i t'exposa breument les característiques del lloc de treball. En aquest moment, mostra't interessat i decidit.
  • Desenvolupament: aquí és el moment en el que el reclutador vol conèixer els detalls de la teva formació, experiència professional, competències, etc. És el moment en el que has de vendre. És molt important que recordis bé el teu CV i tinguis clars els aspectes que en vols destacar. Quines són les teves competències que et diferencien dels demés, i per què creus que ets ideal per a aquest lloc de feina.
  • Tancament: en el moment del tancament és quan podràs preguntar alguns dubtes respecte a la feina o aclarir algun punt que no hagis entès.

  Aspectes clau per a una bona entrevista

  La bona actitud del candidat és una de les claus de l'èxit, com a entrevistat has de:
  • Ser puntual
  • Mostrar entusiasme
  • Vestir adequadament
  • Ser amable
  • Saber escoltar
  • Expressar-te correctament
  • Mantenir l'atenció
  • Mostrar-te positiu
  • Ser un mateix
  • Ser dinàmic
  Aspectes a tenir en compte abans de l'entrevista: Aspectes negatius que has d'evitar:
  Tenir clar el què pots oferir Mostrar problemes de disponibilitat o de mobilitat
  Conèixer l'empresa i el lloc de treball ofert
  Donar mostres d'agressivitat o de poc control
  Preparar preguntes per fer a l'entrevistador Donar mostres de rigidesa o de poca adaptabilitat
  Recordar les dades i detalls del teu currículum Semblar poc responsable
  Cuidar la indumentària i la higiene personal Semblar poc dinàmic
  Portar tota la documentació necessària Ser impuntual
    Semblar que no tens confiança en tu mateix

  Com afrontar amb èxit l'entrevista

  Prepara't les respostes. Contesta amb sinceritat però dient les coses en positiu. I, sobretot mostra't natural, cordial i segur.

  A continuació trobaràs una sèrie de claus que t'ajudaran a respondre algunes de les preguntes que et faran:
   
  Davant la falta de formació Transmet que sempre et preocupes per estar informat i al dia, a més d'insistir que no has parat de formar-te. A més, pots defensar que també tens coneixements i competències adquirides gràcies a la teva experiència.
  Davant d'una experiència curta Destacar el teu desig de poder aplicar el que saps a la seva empresa.
  Si portes temps en l'atur Estar a l'atur no vol dir estar inactiu. Has fet cursos i feines sense contracte,... Remarca el fet que vols tenir un lloc de treball estable i que la seva empresa és la que més t'interessa.
  Edat Si ets més aviat gran destaca la maduresa, responsabilitat, experiència,... Si ets una persona jove, destaca l'embranzida, les ganes de treballar, el fet de no tenir hàbits apresos en altres empreses,...
  Dona casada i amb fills Destacar responsabilitat "extra". El teu rendiment, dedicació, disponibilitat,... no es veuran afectats, ho tens tot organitzat.
  Si ets solter o soltera Destacar la plena disponibilitat i dedicació al treball. Autonomia.
  Per què t'has presentat a aquesta oferta? Coneixes l'empresa i el sector i sempre ha estat el teu objectiu. Cerques una millora professional.
  Per què desitges treballar en aquesta empresa? És necessari que coneguis l'empresa, els serveis o els productes que ofereix,... i relacionar-ho amb els teus interessos professionals...
  Quin sou voldries guanyar? El més important és el lloc de treball i les persones que treballen. Has d'informar-te del sou mitjà per al teu lloc de treball. No has d'oferir-te mai per qualsevol sou.
  Sabràs fer front a situacions d'urgència o tensió? Destaca que et creus capaç, però insisteix que valores la planificació i l'organització del treball per evitar-les.
  Per què vas deixar el teu últim treball? Vols aprendre més. No hi havia possibilitats de promoció. Desplaçaments excessivament llargs. El salari era massa baix en relació a les meves tasques i responsabilitat. No m'oferia estabilitat laboral. Prestigi d'aquesta nova empresa.
  Què t'agrada fer en el teu temps lliure? Mostrar que ets una persona activa. Sí: esports de resistència, activitats d'ajuda als altres, activitats creatives,.... No: algunes activitats sedentàries com per exemple mirar la televisió.
  Quin és el teu punt més feble? Donar una resposta general que es relacioni amb algun aspecte positiu o que sigui fàcilment superable en relació al treball, com per exemple ser perfeccionista.
  Quin és el teu punt més fort? Seguretat i confiança en un mateix, capacitat d'adaptació i per tractar amb temes o persones difícils, facilitat per aprendre i adaptar-se a les noves responsabilitats.
   

  Altres preguntes per les quals has de tenir una resposta preparada

   
  Autoconeixement Quins fets de la teva vida consideres que han estat decisius en la configuració de la teva personalitat?
  Quina ha estat l'etapa més important de la teva vida?
  Quin és el problema social/polític que més et preocupa?
  Quins objectius o metes tens en la vida, a curt o llarg termini?
  Si poguessis escollir una professió, independentment del fet de guanyar-te la vida, quina escolliries?
  Quines serien les condicions òptimes per aconseguir una plena satisfacció laboral? Què fas quan t'avorreixes? Quin és el llibre que més t'ha impressionat?
  Formació Quins eren els teus primers projectes quan vas acabar els estudis?
  Quina assignatura t'agradava més/menys? Tornaries a estudiar el mateix? Penses continuar estudiant? Què? Quina formació creus que necessites per sentir-te plenament realitzat professionalment?
  Experiència Professional Què esperes d'aquest treball? Com vas entrar a treballar en les diferents empreses en les quals has estat? Quins objectius laborals tenies/has de cobrir en el teu lloc de treball? Com veus el teu futur professional? Per què hem de contractar-te? Com t'agradaria que fos el teu cap: paternalista, autoritari/a, demòcrata, que et deixi fer?
   

  10 motius que poden espatllar una entrevista

  • No tenir els coneixements necessaris per al lloc de treball que es busca cobrir.
  • Ser incapaç d'expressar-te de manera clara i concisa.
  • No haver-te preparat mínimament l'entrevista: la presentació, el coneixement de l'empresa respecte al sector...
  • Mostrar aparent desinterès en el transcurs de l'entrevista que es pot associar amb el lloc de treball i també l'empresa.
  • Mostrar-te excessivament segur d'un mateix i resultar arrogant o fins i tot agressiu.
  • Ser excessivament tímid: no mirar als ulls, respondre només amb monosíl·labs.
  • Presentar-te amb un aspecte incorrecte, poca cura o poc net.
  • Fer comentaris superficials o judicis de valor aventurats.
  • No ser capaç de justificar tots els elements del currículum vitae.
  • Semblar massa inflexible o poc adaptable a la situació de l'empresa.
  Prepara bé la teva entrevista i una vegada realitzada, fes un seguiment de la teva candidatura. Si finalment no has estat seleccionat, pregunta per què, això t'ajudarà per preparar futures entrevistes.

  Segueix llegint la nostra secció sobre com buscar feina per facilitar la teva recerca, i si el que necessites és millorar les teves competències, analitza el teu CV i troba el curs que t'ajudarà a fer-ho.
Cursos relacionats