Descripció del centre

L'escola ACIS Artur Martorell, part integrant de la Fundació ACIS, es va iniciar l'any 1964 amb la voluntat de satisfer les necessitats educatives i socials del barri. Durant aquests anys hem estat fidels al nostre ideari: oferir una escola catalana, amb iniciativa social, cristiana, amb la voluntat d'educar els nostres alumnes tot potenciant llurs capacitats i de comprometre'ls a realitzar tot allò que es proposen.

Pretenem fomentar la iniciativa, l'esforç personal, la cooperació i el sentit de la responsabilitat solidària, on tots, professorat i alumnat, ens sentim realment compromesos. Volem transmetre el respecte i el coneixement de la cultura que ens és pròpia i donar exemple en el respecte a les altres llengües i cultures. Reconeixem els mateixos drets a cada individu, sense perjudicis d'ètnia, nació, llengua, religió, grup o altres diferències de caràcter físic, psíquic o social. Desitgem educar per a la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau, com a valors que enriqueixen l'home i la dona, amb l'esperança que aquests valors ens ajudaran a tots i totes a créixer com a persones.

La nostra comunitat educativa – integrada per alumnes, mestres, pares i mares, personal d'administració i serveis – està compromesa en la participació i el compliment del Caràcter propi del centre, el qual coneixem i hem de respectar.

Campus i seus

Acis-Artur Martorell
Pl. Can Baró, 1-3 08024 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X