Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Sol·licita informació

Descripció del centre

L'Agència Estatal Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) és la major institució pública dedicada a la recerca a Espanya i la tercera d'Europa. Adscrita al Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, el seu objectiu fonamental és desenvolupar i promoure recerques en benefici del progrés científic i tecnològic, per a això està oberta a la col·laboració amb entitats espanyoles i estrangeres. Segons el seu Estatut (article 4), té com a missió el foment, coordinació, desenvolupament i difusió de la recerca científica i tecnològica, de caràcter *pluridisciplinar, amb la finalitat de contribuir a l'avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, així com a la formació de personal i a l'assessorament d'entitats públiques i privades en aquesta matèria.

El CSIC exerceix un paper central en la política científica i tecnològica, ja que abasta des de la recerca bàsica a la transferència del coneixement al sector productiu. El motor de la recerca ho formen els seus centres i instituts, distribuïts per totes les comunitats autònomes, i les seves més de 15.000 treballadors, dels quals més de 3.000 són investigadors en plantilla i d'altres doctors i científics en formació. El CSIC compta amb el 6 per cent del personal dedicat a la Recerca i el Desenvolupament a Espanya, que genera aproximadament el 20 per cent de la producció científica nacional. A més, gestiona un conjunt d'importants infraestructures, la xarxa més completa i extensa de biblioteques especialitzades i compta amb unitats mixtes de recerca.

Les seves principals funcions són:

Recerca científica i tècnica de caràcter multidisciplinari

Assessorament científic i tècnic

Transferència de resultats al sector empresarial

Contribució a la creació d'empreses de base tecnològica

Formació de personal especialitzat

Gestió d'infraestructures i grans instal·lacions

Foment de la cultura de la Ciència

Representació científica d'Espanya en l'àmbit internacional
X