Descripció del centre

L'Agència Estatal Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) és la major institució pública dedicada a la recerca a Espanya i la tercera d'Europa. Adscrita al Ministeri d'Economia i Competitivitat, a través de la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, el seu objectiu fonamental és desenvolupar i promoure recerques en benefici del progrés científic i tecnològic, per a això està oberta a la col·laboració amb entitats espanyoles i estrangeres. Segons el seu Estatut (article 4), té com a missió el foment, coordinació, desenvolupament i difusió de la recerca científica i tecnològica, de caràcter *pluridisciplinar, amb la finalitat de contribuir a l'avanç del coneixement i al desenvolupament econòmic, social i cultural, així com a la formació de personal i a l'assessorament d'entitats públiques i privades en aquesta matèria.

El CSIC exerceix un paper central en la política científica i tecnològica, ja que abasta des de la recerca bàsica a la transferència del coneixement al sector productiu. El motor de la recerca ho formen els seus centres i instituts, distribuïts per totes les comunitats autònomes, i les seves més de 15.000 treballadors, dels quals més de 3.000 són investigadors en plantilla i d'altres doctors i científics en formació. El CSIC compta amb el 6 per cent del personal dedicat a la Recerca i el Desenvolupament a Espanya, que genera aproximadament el 20 per cent de la producció científica nacional. A més, gestiona un conjunt d'importants infraestructures, la xarxa més completa i extensa de biblioteques especialitzades i compta amb unitats mixtes de recerca.

Les seves principals funcions són:

Recerca científica i tècnica de caràcter multidisciplinari

Assessorament científic i tècnic

Transferència de resultats al sector empresarial

Contribució a la creació d'empreses de base tecnològica

Formació de personal especialitzat

Gestió d'infraestructures i grans instal·lacions

Foment de la cultura de la Ciència

Representació científica d'Espanya en l'àmbit internacional

Campus i seus

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
C/ Serrano, 113 28006 Madrid

Altres centres que et poden interessar

X