Arrels

Campus, seus i serveis
L'ESCOLA ARRELS és un centre educatiu concertat, promogut per la Institució Teresiana.

    L'Escola Arrels vol oferir al barri del Congrés un ensenyament de qualitat, amb una proposta educativa que:

    Entén l'acció educativa com una tasca humanitzadora, que forma els alumnes de manera integral educant en:

    - Coneixements
    - Domini del cos. Motricitat
    - Capacitats socials
    - Capacitats d'autoconeixement
    - Capacitats creients

    És innovadora en els seus plantejaments pedagògics i en la renovació metodològica.
    Promou uns valors que donen sentit a la vida des de la Fe cristiana. Una escola inserida a Catalunya i oberta a d'altres cultures.
    Arrels
  • Arrels
    C. Cardenal Tedeschini, 7008027 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te