Descripció del centre

AULA CRÍTICA és un espai per aprendre a pensar el cinema, on els docents són professionals de l'art i de la crítica cinematogràfica, amb àmplia experiència en l'educació virtual, així com en la publicació de revistes especialitzades i en la programació de sales d'art i assaig.  

Entenem que un film té tantes lectures com espectadors el visions.Cada espectador és el que li donarà el sentit al text.Volem formar especialistes que puguin aturar-se en una lectura des del cinema mateix, entenent-lo com una disciplina amb un llenguatge particular.Perquè per a nosaltres, un crític, a més d'emetre un judici sobre una pel.lícula, ha de tenir coneixements de cinema.És a dir, conèixer la seva història i la seva evolució, saber reconèixer en una pel lícula, tant a l'autor d'una obra sòlida, com el germen que batega en el qual presenta la seva òpera prima.Un crític ha de tenir coses per dir sobre un film, però sobretot, ha de tenir respostes a les preguntes que el van portar a escriure sobre una pel lícula.  

AULA CRÍTICA es proposa formar especialistes en cinema, a través de cursos que han estat dissenyats de manera que s'integrin entre si, oferint a l'estudiant una formació complexa i completa del cinema com a art.  

Cobrir les necessitats d'estudi dels que tenen horaris impossibles o situacions geogràfiques que impedeixin acudir als centres educatius de les grans ciutats, és només un aspecte de la modalitat educativa que proposem des AULA CRÍTICA.L'educació a distància, e-learning o educació virtual, com vulgui denominársele, tracta d'aprofitar al màxim la tecnologia per construir una proposta que realment sigui una obertura cultural i educativa per al educant, aixà com un espai de projecció de sabers per part del cos docent.

Campus i seus

Aula Crítica
Avda. Meridiana, 361, SAt. 1ª 08016 Barcelona
X