Aula Mayo

Campus, seus i serveis
Plataforma en línia on trobar diversos cursos orientats als professionals sanitaris (metges, farmacèutics, infermeria etc) i en què s'accentua el caràcter pràctic de la formació, sense oblidar un dens suport teòric.
Els cursos estan pensats en l'activitat diària i més freqüent dels professionals sanitaris, estan acreditats i compten en tot el moment amb l'orientació dels professionals d'Edicions maig.
    Aula Mayo
  • Barcelona
    c/Aribau 185-18708021 Barcelona