Casa Nostra

Campus, seus i serveis
L'escola CASA NOSTRA de Banyoles neix l'any 1967 com una iniciativa de la Institució Magdalena Aulina per donar resposta a les necessitats de la societat, i ofereix des d'aleshores un ensenyament de qualitat i una orientació cristiana a totes aquelles famílies que hi confien l'educació dels seus fills i/o de les seves filles.

Actualment és un centre privat, concertat per la Generalitat de Catalunya, on s'hi imparteixen les etapes educatives d'Infantil -Llar i Parvulari-, Primària i Secundària Obligatòria.

L'alumne/a és el centre de l'acció docent a l'escola, on pot desenvolupar totes les seves capacitats i esdevenir una persona autònoma, equilibrada, responsable i feliç, preparada per integrar-se a una societatexigent i canviant.

L'equip de professionals és plenament conscient de la responsabilitat de la seva tasca. Per això, la formació permanent i el treball en equip són habituals en la dinàmica educativa de l'escola CASA NOSTRA de Banyoles.
    Casa Nostra
  • Casa Nostra
    C. Barca, 1317834 Banyoles (Girona)
Altres centres que poden interesar-te