Centre de la Veu Eduardo Ríos

Campus, seus i serveis
El Centre de la Veu Eduardo Ríos (CVERIOS) és un espai dedicat al treball de la Veu des de diversos àmbits professionals, amb l'objectiu de facilitar enfocaments i eines als seus alumnes per a un ús natural, sa i eficient dels recursos vocals, tant aplicats al cant com a la parla.  
    Centre de la Veu Eduardo Ríos
  • Barcelona
    Espronceda, 300 Entl. 4ª08008 Barcelona