Centro de estudios Roca

Campus, seus i serveis
El Grup Escolar Roca té com a finalitat la presentació de Serveis de gestió, comptabilitat i administració a empreses, Serveis de neteja, conservació i manteniment de tota classe d'immobles, preparació de menjar...
    Centro de estudios Roca
  • Barcelona
    FELIP II 10508027 Barcelona