Conservatorio Superior de Música Liceo

Campus, seus i serveis
El Conservatori del Liceu ofereix ensenyaments superior de Grau en Música a Barcelona. També ofereis estudis de grau professional i una xarxa d'escoles de música per estudiar els nivells elementals
    Conservatorio Superior de Música Liceo
Altres centres que poden interesar-te