Serveis

Beques
Biblioteca
Borsa de treball
Campus
Campus virtual
Pràctiques a empreses
Programes d’intercanvi a l’estranger
Servei d’esports o d’activitat física
Servei d’idiomes
Servei d’orientació

Descripció del centre

Esart és un centre formatiu especialitzat en arts plàstiques i escènica. Ofereix programes formatius de Batxillerat i Formació Professional en diferents modalitats i en un ampli ventall de disciplines artístiques.
Els cicles de Formació Professional que dissenyen Esart i el grup STUCOM -al qual l'escola pertany- estan orientats a formar a les persones per a acompanyar-les a la inserció al món laboral.
Amb aquest objectiu, els programes formatius de qualsevol estudi d'FP contemplen una dedicació perquè l'alumnat adquireixi coneixements i procediments en el centre escolar i una altra dedicació perquè aquests coneixements i procediments puguin ser contrastats en un entorn professional empresarial real, acostant així a l'alumnat a una incorporació en el món laboral.
La presència de l'alumnat en l'empresa acosta la formació que rep l'alumne en el centre escolar a la realitat empresarial, ús proporcional oportunitat de realitzar activitats professionals relacionades amb el programa formatiu que s'estigui cursant i li permet adquirir competències professionals reals, així com disposar d'una primera experiència professional molt valorada en els diferents processos de selecció en la inserció laboral.
Esart és un centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya i un centre internacional reconegut per PEARSON, entitat que acredita la formació professional al Regne Unit.

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
 • Doble titulació: Els estudiants que cursen el batxillerat artístic obtenen dues titulacions: el Batxillerat oficial de la Generalitat de Catalunya, i el títol BTEC de Pearson Edexcel (el Regne Unit) que els capacita per a treballar en el món creatiu de manera local o internacional.
 • Equip docent: L'equip està format per professors amb llarga experiència en el batxillerat i professionals reconeguts dels àmbits artístics. Això fa possible un treball acadèmic intens amb les matèries comunes i una labor creativa de nivell en les matèries optatives i de modalitat.
 • Experiència en la docència: El grup Stucom compta amb diversos centres en l'àrea de Barcelona i més de 50 anys d'experiència en el sector educatiu.
 • Intermediació laboral: El Programa d'Intermediació Laboral d'FP-Empresa té com a objectiu atendre les necessitats de les empreses en matèria d'ocupació en coordinació amb els centres d'FP i els alumnes.
 • Formació dual: La Formació Professional DUAL és una modalitat de formació que té com a objectiu que l'alumnat adquireixi les competències professionals combinant la formació teoricopràctica en el centre educatiu juntament amb l'aprenentatge en l'empresa.
Experiència
Esart forma part del grup educatiu Stucom una institució privada, concertada i laica, fundada en 1971, fruit d'una llarga tradició familiar que neix a Barcelona en 1952, amb la fundació del Col·legi Camí a càrrec del pedagog Josep Maria Camí Camí.
Stucom és una institució educativa de referència a Barcelona dedicada a la Formació Professional i al Batxillerat, i que té per objectiu preparar a professionals d'alt nivell desenvolupant les seves capacitats a nivell intel·lectual, emocional i pràctic.
Requisits d'admissió
Els requisits d'admissió al centre Esart variaran en funció del programa al qual es vulgui accedir.
En el cas dels programes oficials, com són el Bachilerato i els FP, s'hauran de complir els requisits que marca el Ministeri d'Educació.
Model educatiu
Formació dual orientada a l'ocupabilitat.
Instal·lacions
Les instal·lacions del centre d'estudis Esart es troben a Barcelona.
Què ofereix aquest centre
El centre d'estudis Esart compta amb una oferta formativa que inclou:
 • Diverses modalitats de Batxillerat
 • Diversos programes de CFGM i CFGS
 • Cursos de formació ocupacional
 • Cursos d'educació contínua
 • Cursos d'idiomes
 • Cursos d'esports
En total, Esart compta amb uns 20 programes oficials de Batxillerat i FP.

Els Batxillerats Artístics de Esart són:
 • Batxillerat en Art i Disseny
 • Batxillerat en Arts Escèniques
 • Batxillerat en Música
 • Batxillerat en Audiovisuals
A qui es dirigeix
Esart dirigeix els seus programes formatius a persones que vulguin realitzar uns estudis oficials de Batxillerat o Formació Professional en una institució de prestigi.

Altres centres que et poden interessar

X