Descripció del centre

LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA

    Dóna resposta als reptes educatius que la societat actual planteja
    S'acull al finançament públic per facilitar l'educació obligatòria
    Compta amb un equip de professrs i col·laboradors que es comprometen a donar una educació coherent i de qualitat a tots els alumnes
    Segueix les orientacions i els criteris pastorals de l'Església Diocesana
    S'insereix en la realitat socio-cultural de Catalunya


EL NOSTRE ESTIL D'EDUCAR PROCURA

    Ajudar a descobrir i potenciar les possibillitats físiques, intel·lectuals i afectives dels alumnes
    Educar la seva dimensió social i promoure la inserció en el món de forma responsable i constructiva
    Fomentar el desenvolupament de la dimensió ètica de la persona
    Educar per a la llibertat
    Ensenyar la Religió Catòlica
    L'educació que desitgem oferir requereix una aportació coordinada per part de tots. Només així aconseguirem que la nostra acció assoleixi els seus objectius


RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

    En un món tan canviant com és aquest nostre, si volem que la nostra acció educadora sigui realment eficaç, hem d'estar alerta a tots els canvis possibles i, sobretot, als que es realitzen en el camp educatiu.


PROJECTE ANGLÈS

    Dins d'aquest interès per la Renovació Pedagògica vam iniciar en el curs 2005-06 el Projecte ARTS & CRAFTS que consisteix en realitzar les classes de plàstica integrament en Llengua Anglesa (de 1r a 4rt de Primària).

    I, el curs 2008-09, vam començar el Projecte Medi a 5è, que tracta de fer l'assignatura de Naturals i Socials, íntegrament en anglès.


NOVES TECNOLOGIES

    Malgrat que la informàtica no està contemplada com a Àrea Curricular dins l'Educació Primària, a la nostra escola forma part del Projecte Curricular de Centre, des de P3.

    El nostre objectiu és dotar als alumnes d'una eina més de treball i estudi que els permeti la recerca d'informació i el seu posterior tractament.

    Enfoquem per tant la informàtica com un eix transversal que té aplicació en totes i cadascuna de les àrees curriculars. L'escola disposa d'una pàgina web pròpia on es poden consultar temes relacionats amb l'escola: horaris de visita, activitats escolars, oferta de crèdits variables que fa l'escola, etc. Cada mes s'actualitza.

Campus i seus

Escola Asunción de Nuestra Señora
Rambla del Poblenou, 94-96 08005 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X