Descripció del centre

La Proposta Educativa de l'Escola Marillac es resumeix en els següents trets essencials del seu Caràcter Propi:
  • Educar des d'una concepció cristiana de l'home, de la vida i del món.
  • Ajudar a desenvolupar les capacitats de l'alumne en l'ordre intel·lectual, físic, afectiu i de relació social amb una metodologia oberta i flexible que s'adapta a les necessitats concretes de l'educand i que incorpora les innovacions didàctiques i els avenços tecnològics més adients al Server de l'educació.
  • Oferir una educació inserida en la realitat cultural, social i humana de Catalunya, coneixent i valorant les seves característiques pròpies.
  • Valorar la presència de la família i de l'educador com un element essencial en el procés de maduració de l'alumne, presència que és proximitat, cordialitat i qualificació professional.
  • Oferir una educació social que estimuli i comprometi l'alumne des de la perspectiva de l'Evangeli, per una societat més humana, més solidària i més justa.
  • Promoure la relació constant i participació de tots els estaments de la Comunitat Educativa, la qual cosa dóna coherència a l'acció educativa i contribueix a assolir un bon nivell en la formació integral dels nostres alumnes.
  • Fomentar les relacions de col·laboració entre els pares i l'escola a la qual han confiat l'educació de llurs fills, per tal que els educadors puguin conèixer més a fons les necessitats educatives dels seus alumnes.
  • Projectar l'educació més enllà de l'aula i de l'horari lectiu a través de diverses activitats que afavoreixen l'educació integral.

Campus i seus

Escola Marillac
Sicília, 249 08025 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X