Descripció del centre

QUÈ ÉS  LA  A RTERAPIA GESTALT ?

 

"Atreveix-te a obrir   les portes davant les quals   tots prefereixen passar de llarg "

Goethe

 

 

 

ART E Rapi

La Arteràpia posa l'èmfasi en el llenguatge artístic com a mitjà d'expressió, en una fusió intencionada entre art i teràpia.Mitjançant la manipulació, unes vegades individual i altres grupal d'elements plàstics, sonors, espacials, dramàtics, etc.La seva finalitat última és crear un espai lúdic d'experimentació conscient que serveixi per despertar la consciència.La transformació es realitza durant el procés de creació.En Arteràpia s'entrena l'atenció i la sensibilitat perceptiva, s'amplia i facilita la capacitat d'expressió, i es desenvolupa el talent creatiu. 

Campus i seus

Escuela de arterapia del Mediterraneo, eaM
Valencia, 661 08026 Barcelona
X