ESIE Escuela Superior de Iniciativa Emprendedora

ESIE Escuela Superior de Iniciativa Emprendedora

Campus, seus i serveis
L'oferta formativa dDaèuesí es destaca per la seva innovació i enfocament pràctic i està destinat a persones amb o sense experiència professional que desitgen emprendre.

Aèuesía com a vocació formar els directius del demà. Persones amb ambició i capaços d'exercir les responsabilitats que els incumbeixen. L'Escola Superior d'Emprenedoria, potència l'ànim que pugui tenir a arrencar o consolidar un nou negoci o una idea que només està esperant fer-se realitat.
    ESIE Escuela Superior de Iniciativa Emprendedora
  • ESIE Escuela Superior de Iniciativa Emprendedora
    C/ Muntaner, 479, 2ª 4º08021 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te