Fundación ICIL Barcelona

Fundación ICIL Barcelona

Campus, seus i serveis
ICIL és des de fa anys el referent d'excel·lència en formació logística i al llarg dels últims 30 anys ha format a més de 15.000 professionals que avui ocupen importants llocs directius en les empreses. Asímismo desenvolupa nombrosos estudis i investigacions logístiques a instàncies dels associats i de les Institucions Públiques. Gràcies al seu ampli ventall d'experts en tots els camps de la logística empresarial i al seu caràcter d'entitat sense ànim de lucre, ICIL desenvolupa nombrosos projectes d'assessoria i consultoria per a empreses i associacions. ICIL exerceix la Secretaria Tècnica de tots els Comitès de Normalització d'AENOR relacionats amb Logística, on assumeix la delegació nacional d'AENOR, col·labora amb el SIL Saló Internacional de la Logística de Barcelona, i LOGISEXPO a Saragossa; i és entitat col·laboradora de diversos Departaments Oficials de la Generalitat de Catalunya i Ministeris del Govern de l'Estat.
    Fundación ICIL Barcelona
  • Fundación ICIL Barcelona
    Conxita Supervia 9-1108028 Barcelona
Altres centres que poden interesar-te