Descripció del centre

L'Institut Gorgs és un centre públic, en el qual es treballa un equip de 45 docents, a més de 4 persones dedicades a les tasques d'Administració i Serveis.

El projecte curricular del centre té en compte com a eixos vertebradors, el foment de valors humans, l'atenció a la diversitat, l'ensenyament mitjançant una metodologia activa, el rigor en els continguts impartits, la introducció progressiva d'hàbits d'estudi, l'avaluació individual i la incorporació de les noves tecnologies aplicades a l'ensenyament.
L'Acció Tutorial
La tria d'opcions de la part variable del curriculum posa de relleu la funció orientadora del professorat-tutor, qui, a més d'ajudar l'alumnat a créixer humanament i intel·lectualment, li dóna suport en la descoberta i desenvolupamnet de les seves capacitats i aptituds juntament amb els professorat de l'Equip Docent.

Cada tutor/a  d'ESO i Batxillerat té una hora destinada a rebre visites per tal de que els pares i mares dels alumnes puguin tenir més informació sobre la situació acadèmica i personal del seu fill/a.

Suport Psicopedagògic
El nostre Institut té un Departament d'Orientació amb dos professionals amb psicologia i pedagogia terepèutica per tal d'atendre els alumnes amb dificultats en l'aprenentatge i, també, per realitzar l'orientació escolar i professional dels nois i noies de 4t d'ESO.

De igual forma assesorem als alumnes de tercer d'ESO del centre per tal que facin la tria de l'itinerari de optatives de quart de l'ESO.

L'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) de Cerdanyola del Vallès col·labora setmanalment de forma estable i continua amb aquest departament i amb tot l'equip docent del centre.

Programa Salut i Escola

En el nostre centre funciona el Programa Salut i Escola, promogut pel Departament de Salut i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Aquest programa té com a principal objectiu posar a disposició de l'alumnat un recurs sanitari de proximitat, en el qual una infermera pugui aconsellar l'alumat en els temes de salut que els preocupen, com ara els hàbits alimentaris, sexualitat i afectivitat i les drogodependències, entre d'altres. les consultes tenen un caràcter totalment confidencial, sempre i quan no siguin contraproduent per a la salut de l'alumnat.

Els dimarts. de 9:00 a 11:30 h, una professional sanitària atendrà en una consulta obert dins del centre educatiu els dubtes que vulgui adreçar-li l'alumnat, relacionats amb els aspectes de la seva salut. Aquesta professional, infermera de l'Equip d'Atenció Primària, exerceix una funció purament preventiva i en cap cas administra cap medicament.

Campus i seus

IES Gorgs
C/ Àliga, 65 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Altres centres que et poden interessar

X