Descripció del centre

PROJECTE EDUCATIU

TRETS FONAMENTALS DEL CARÀCTER PROPI

Allò que defineix el tipus d'educació que volem oferir és la concepció cristiana de l'home, de la vida i del món. En la nostra escola procurem afavorir el creixement i la maduració dels alumnes en totes les seves dimensions. Per aquest motiu:

    Ajudem a descobrir i a potenciar les capacitats físiques, intel·lectuals i afectives. També a descobrir, acceptar i superar les seves limitacions.
    Eduquem la seva dimensió social i promovem la seva inserció en el món de forma responsable i constructiva.
    Potenciem la dimensió ètica i transcendent de la persona.
    La metodologia didàctica és personalitzada, oberta i flexible.
    Donem una gran importància a la creativitat i al desenvolupament de la capacitat intel·lectual dels alumnes.
    Promovem la convivència, les relacions de cooperació entre els companys i el treball en equip.
    Projectem l'educació més enllà de l'aula i de l'horari lectiu a través de múltiples activitats formatives.

ESTIL EDUCATIU

Ens proposem educar en valors: Eduquem per a la llibertat, la justícia, la solidaritat, la gratuïtat, la capacitat de meravella, la tolerància, l'amor, la pau, la defensa de tota vida, com a valors evangèlics que enriqueixen l'acció educativa i perquè el seu conreu és especialment urgent en la nostra societat.

    Presentem la Mare de Déu com a model de seguiment de Jesucrist.
    Mantenim una relació senzilla i propera entre tots els que formen la Comunitat Educativa, creant un ambient de família.
    Orientem els alumnes en el seu treball per tal que descobreixin les seves aptituds i limitacions i desenvolupin totes les seves capacitats.
    Utilitzem una metodologia didàctica oberta, flexible i constantment actualitzada.
    Potenciem el rigor intel·lectual basat en l'estudi reflexiu, elaboració acurada de treballs etc.
    L'equip d'educadors compartim el compromís personal d'ésser coherents amb tot allò que volem transmetre.
    Vivim en un ambient senzill, acollidor i respectuós que fomenta la confiança, l'alegria, la lleialtat, la il·lusió, la generositat, al mateix temps que, l'austeritat i l'esperit democràtic.
    Manifestem una opció preferent pels infants més dèbils ja sigui pel seu nivell econòmic, per la seva capacitat intel·lectual, per qualsevol tipus de limitació física o per la seva procedència de països i cultures diferents dels nostres.

Campus i seus

Mare de Déu del Socós
C. Àngel Guimerà, 1 Agramunt (Lleida)

Altres centres que et poden interessar

X