Descripció del centre

L'Observatori de Bioètica i Dret (OBD) ofereix una forma de fer bioètica basada en una concepció flexible, pluridisciplinària i laica, emmarcada en el respecte als drets humans reconeguts.L'objectiu és subministrar arguments al debat social que fomentin l'autonomia de les persones en la presa de decisions, i que redunden en la construcció d'una societat més transparent i democràtica.  

Campus i seus

Observatori de Bioètica i Dret OBD - Universitat de Barcelona UB
Baldiri Reixac, 4-6 08034 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X