Pare Coll (FEDAC Anglès)

Campus, seus i serveis
La FUNDACIÓ EDUCATIVA PRIVADA DOMINIQUES ANUNCIATA PARE COLL, abreviadament FEDAC,és una Fundació privada, que es constitueix per la voluntat de les germanes Dominiques de l'Anunciata a Catalunya. Fou aprovada el dia 14 d'abril d'aquest any de la canonització del fundador de la congregació el Pare Coll.

La Fundació té una finalitat educativa, d'acord amb l'esperit evangèlic i en consonància amb el carisma i ideari de les Dominiques de l'Anunciata. és una entitat sense afany de lucre , que persegueix els fins d'interès general següents:

    L'educació i la formació confesionals i el desenvolupament d'activitats educatives, de formació professional, inicial i permanent i la prestació de serveis relacionats amb els centres.
    La compensació de desigualtates en l'accès a l'educació, la cultura i la formació.
    La formació inicial i permanent de tot el personal de l'educació.
    Pare Coll (FEDAC Anglès)
  • Pare Coll (FEDAC Anglès)
    Raval, 1917160 Anglès (Girona)
Altres centres que poden interesar-te