Descripció del centre


Curs:  
Preparació als exàmens d'ingrés als Cicles Formatius de Grau Superior i Estudis Superiors d'Art i Disseny, al títol de Grau en Belles Arts i ingrés a l'Escola de Restauració de Béns Culturals.

Assignatures: Dibuix artístic, Dibuix tècnic, Volum, Fonaments del disseny, Introducció a la Història de l'Art i Imatge.

Centres: Escola Llotja, DEIÀ, Massana, Serra i Abella, Pau Gargallo, Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i Facultat de Belles Arts (Universitat de Barcelona).

Durada:  de setembre a juny.

Campus i seus

Retaule A. C.
c/ Entença 99, entressòl B 08015 Barcelona
X