Descripció del centre

Funcions

    Promoure i facilitar la col·laboració amb els centres de secundària per programar i coordinar activitats d’orientació, sessions de formació i pràctiques adreçades a futurs estudiants universitaris.
    Assistir a diferents salons d’àmbit autonòmic i estatal per informar sobre els diversos ensenyaments de grau i serveis universitaris
    Oferir accions d’orientació adreçades als futurs estudiants i a l’alumnat de la UB amb l’o bjectiu d’afavorir la transició entre les diferents etapes de la vida universitària.
    Informar sobre l’organització, l’accés, els diversos ensenyaments, el funcionament i les activitats de la UB.
    Gestionar la informació per als estudiants del portal MónUB.
    Promoure la plena inclusió dels estudiants amb necessitats educatives especials en la vida acadèmica i universitària, assegurar la igualtat d’oportunitats educatives i sensibilitzar la resta de membres de la comunitat universitària.
    Oferir programes d’orientació professional per donar suport a l’hora de dissenyar el projecte professional, prendre decisions pel que fa a la inserció laboral i formar-se tant en competències transversals com en tècniques de recerca de feina.
    Assessorar sobre els convenis de pràctiques tant d’àmbit universitari com de cicle formatiu.
    Potenciar la interacció amb l’empresa i altres administracions i institucions en matèria d’o cupació, per facilitar la incorporació professional al mercat de treball dels estudiants mitjançant les pràctiques o la borsa de treball.
    Gestionar i coordinar els processos d’eleccions d’estudiants als diferents òrgans de govern de la UB.

Campus i seus

Servicio de Atención al estudiante de la Universidad de Barcelona (UB)
Adolf Florensa, 8 08028 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

X