Descripció del centre

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona és un centre públic que imparteix ensenyaments oficials.

Presenta un programa formatiu marcat per la convergència amb l'espai europeu d'educació superior (EEES). Des del curs 2009-2010 imparteix el títol de Grau en Informació i Documentació, que subtítols a la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació i la llicenciatura en Documentació, ensenyaments que ara es troben en procés d'extinció.  

D'altra banda, pel que fa als estudis de postgrau, la Facultat ofereix dos màsters oficials interuniversitaris: el màster de Gestió de Continguts Digitals (en col.laboració amb la Univeritat Pompeu Fabra) i el màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (en col laboració amb la Universitat de Barcelona), que des dels cursos 2005-2006 i 2008-2009, respectivament, són titulacions de postgrau totalment adaptades al nou marc normatiu universitari.La Facultat també imparteix el programa de doctorat en Informació i Documentació en la Societat del Coneixement.  

Campus i seus

Universidad de Barcelona. Facultad de Biblioteoconomía y Documentación
Melcior de Palau, 140 08014 Barcelona
X