Descripció del centre

La Càtedra d'Emprenedoria de la Universitat és una iniciativa conjunta entre la Universitat de Barcelona i el Banc de Santander que té per objectius contribuir al foment de la cultura emprenedora a la universitat, promoure i realitzar recerca en emprenedoria i creació d'empreses, i organitzar accions de difusió i seminaris especialitzats sobre el tema.

Campus i seus

UNIVERSITAT DE BARCELONA. Cátedra de Iniciativa Emprendedora.
Avinguda Diagonal, 690 Barcelona

Altres centres que et poden interessar

Universitat de Barcelona. Càtedra d'Emprenedoria.
X