Serveis

Campus virtual
Pràctiques a empreses
Servei d’orientació

Descripció del centre

Universitat en línia orientada al desenvolupament sostenible.
La Universitat Carlemany és una universitat en línia, internacional i amb seu a Andorra. Compromesa amb la qualitat, l'ocupabilitat i el desenvolupament sostenible, forma a persones capaces de liderar projectes de transformació, amb una visió global, pràctica i interdisciplinària.
Aquesta universitat prepara a l'alumnat per a abordar els desafiaments més importants i complexos del món. Per això, l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides constitueix un dels eixos centrals en la missió i el compromís de la Universitat Carlemany.
Treballen des de l'ensenyament, recerca, governança i lideratge, perquè les nostres accions, processos i decisions contribueixin a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.
S'adapten els programes a la demanda d'ocupació present i futura, fomentant l'adquisició d'habilitats i competències transversals, des de la col·laboració a la creativitat, per a promoure la inserció laboral de l'alumnat.
Universitat Carlemany forma persones apassionades, creatives, amb curiositat, ampli interès pel coneixement i una motivació per a contribuir en la millora permanent del nostre entorn.
En la Universitat Carlemany es generen canvis que milloren el món.
Forma part de Planeta Formació i Universitats: La Universitat Carlemany forma part de Planeta Formació i Universitats, la xarxa internacional d'educació superior de Grupo Planeta. Compta amb vint-i-dues institucions educatives a Espanya, Andorra, França, Itàlia, Nord d'Àfrica, els Estats Units i Colòmbia. Cada any més de 100.000 estudiants procedents de 114 nacionalitats diferents, es formen a través de les seves escoles de negocis, universitats, escoles superiors especialitzades i centres de formació professional.

Característiques

Avantatges d'estudiar en aquest centre
 • Alumnat internacional.
 • Enfocament pràctic: l'aprenentatge es basa a "aprendre fent".
 • Model educatiu en línia per a fer possible la formació de totes aquelles persones que necessiten compatibilitzar la seva vida laboral i personal amb els estudis. També per a facilitar l'aprenentatge de les persones que es troben en altres àmbits geogràfics amb usos horaris diferents.
 • Formació interdisciplinària sobre desenvolupament sostenible: els alumnes i alumnes afrontaran els seus estudis sobre el tema des de diferents angles, de manera que estaran preparats per a afrontar els desafiaments de la societat tant en organitzacions privades com en organismes públics.
 • Totes les titulacions estan adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
Experiència
La universitat ha mantingut i manté una relació molt estreta amb el teixit empresarial, el sistema productiu i la societat en general, la qual cosa l'ha ajudat a dissenyar programes que fomentin l'adquisició de les competències i les habilitats del present i del futur.
Les taxes de finalització dels cursos superen el 90%.
Requisits d'admissió
 • S'ha de realitzar un procés d'admissió.
 • Els programes requereixen complir unes condicions per a accedir a uns estudis universitaris en el context de la Unió Europea, així com un nivell equivalent a aquest accés, oficial i demostrable en altres àrees geogràfiques.
Accés a programes de bachelor:
 • Els alumnes amb estudis nacionals podran accedir a estudis de bachelor a través d'alguna de les següents vies:
  • Batxillerat andorrà.
  • Diploma professional avançat.
  • Batxillerat estranger que hagi obtingut l'accés a l'ensenyament superior per part del Govern d'Andorra.
 • Els alumnes amb estudis internacionals podran accedir a través d'alguna de les següents vies:
  • Titulació de batxillerat o similar que compleixi amb els requisits d'accés que exigeixi el sistema educatiu on hagi cursat els estudis postobligatoris i que permetin iniciar estudis d'ensenyament superior.
  • Titulació universitària oficial.
Per accedir a Universitat Carlemany haureu d'estar en possessió d'un títol de batxillerat*, de grau superior o titulació universitària oficial finalitzats segons el país d'origen. Els requisits d'accessos a universitats andorranes es defineixen des del Ministeri de Relacions Internacional, Educació i Universitats i seran verificats pel mateix.
*Hauràs de presentar el resguard de superació de les proves d'accés vigents al teu país si s'aplica.
Model educatiu
Formació de bachelors en metodologia en línia.
Què ofereix aquest centre
 • Totes les titulacions estan adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per la qual cosa tenen validesa i reconeixement en tots els estats que formen part d'aquest.
 • Professorat expert internacional, que participa en projectes de recerca i en l'aplicació professional del coneixement i en projectes d'innovació.
 • Suport permanent del coordinador o coordinadora acadèmica.
 • Avaluació contínua (lliurament de pràctiques setmanals, intervencions qualitatives en debats i pràctiques) i avaluació final (mitjançant la realització d'un projecte final).
 • Formació de bachelors en metodologia en línia.
A qui es dirigeix
Els i les estudiants són persones apassionades, creatives, enèrgiques, idealistes i optimistes sobre el futur, amb curiositat i ampli interès pel coneixement.
En resum, es tracta de persones que volen formar-se i posteriorment treballar per a poder aconseguir un món millor.

Altres centres que et poden interessar

X